Integrare in peisaj. Ansamblul arhitectural de la VaLea ZÂneLor

 

 

Letiţia Cosnean

 

Obiectivul proiectului a fost realizarea unui ansamblu arhitectural destinat persoanelor de vârsta a 3-a şi a patra, care să asigure condiţiile necesare socializării şi integrării acestor persoane într-o comunitate şi, în acelaşi timp, să răspundă nevoilor şi specificului amplasamentului.

Datele de temă ale proiectului au lăsat la libera alegere atât configuraţia şi organizarea ansamblului cât şi stabilirea amplasamentului, ceea ce mi-a dat posibilitatea alegerii unei zone din oraşul Covasna, o staţiune cu specific balneo-climateric situată la marginea unei depresiuni înconjurată de munţi.

Această staţiune este recunoscută prin abundenţa izvoarelor de apă minerala şi emanaţiile de dioxid de carbon, cunoscute pentru eficienţa tratamentului profilactic, curativ şi recuperator în cazul diverselor boli. Din acest motiv, oraşul Covasna este animat de un număr mare de persoane de vârsta a treia şi a patra veniţi în staţiune, astfel încât prezenţa acestora în viaţa socială a cetatenilor nu este inedită.

Perimetrul ales pentru amplasarea complexului se află în zona numită Valea Zânelor, pe actualul teritoriu de camping, actualmente în stare de degradare, având ca vecinătăţi construite un spital de cardiologie, complexul balnear "Bradul", iar ca vecinatăţi naturale Valea râului Covasna, marginită de Dealul Kopot şi Dealul Mogos. Această zonă reprezintă spaţiul de trecere între unităţile de cazare şi tratament ale acestor instituţii şi trasee turistice care pot parcurge un drum încărcat de istorie: Cetatea dacică, aflată pe o culme din apropierea Văii Zâne/or şi Planu/ Inc/inat, mărturie inedită a unei instalaţii folosite pentru transport forestier în trecutul mai apropiat al secolului XIX.

Această zona a oraşului Covasna e propusă prin Planul de Urbanism General pentru extinderea dotărilor turistice; prin propunerea acestui proiect am încercat să rezolv necesităţile funcţionale, sociale şi economice ale programului cât şi să conturez o direcţie de abordare, care are ca obiectiv principal conservarea şi promovarea resurselor locale.

Astfel, relaţia ideală este de subordonare a ansamblului faţă de cadrul natural şi punere în valoare a elementului vegetal, posibilă atât prin amplasarea inserţiilor, dictată de caracteristicile naturale ale sitului, cât şi prin folosirea resurselor locale în realizarea construcţiilor.

Ţinând cont şi de faptul că exploatarea lemnului este una din ramurile importante ale industriei locale, am ales folosirea lemnului ca material de bază (structură şi finisaje) integrându-se prin culoare şi textură cu mediul inconjurator.

Terenul coboara în terase succesive, mărginite de pâlcuri de molizi, ceea ce a inspirat amplasarea şi orientarea configuraţiei, alcătuită din pavilioane de diferite dimensiuni care adăpostesc dotările şi serviciile necesare organizării complexului - reşedinte sociale, servicii la domiciliu, dotăari comunitare.

Pavilioanele destinate reşedintelor sociale sunt organzate în grupuri de câte trei module, amplasarea lor urmărind curbele de nivel şi pâlcurile de brazi, fiind orientate spre desfăşurarea pantei.. Aceste trei module sunt legate între ele prin pergole şi poteci, care ocolesc obstacolele naturale, mijlocind o relaţie mai directă a locatarilor cu elementul natural. Arhitectura pavilioanelor preia configuraţia caselor tradiţionale - volume simple, acoperite în şarpantă, deschise spre natură prin elemente de tip prispă, foisor.

Dotările comunitare se alcătuiesc în cadrul unor ateliere îngropate parţial, la nivelul terasei inferioare. Aceste ateliere vor adăposti activităţi manufacturiere - păstrând tradiţia acestui loc, în care se organizează anual în prima duminică din august, Nedeia Mocăneasca - festivitate, care prezintă ritualul nunţii mocăneşţi tradiţionale.

Traseele din interiorul amenajării sunt organizate ca o reţea de poteci, de cărări, a căror direcţie este condiţionată de caracteristicile naturale ale sitului - curbe de nivel, terase, pâlcuri de brazi - intersectându-se cu o promenadă accesibilă publicului, care are rolul de a lega zona din imediata vecinătate a spitalului de cardiologie de Planul Înclinat şi cetatea dacica. Pe parcursul traseelor din interiorul ansamblului se găsesc amenajării destinate petrecerii timpului în aer liber, realizate din structuri usoare, stâlpi şi grinzi din lemn.

Un alt element natural de interes din proximitatea sitului ales este Râul Covasna, aflat la baza terasei inferioare, prezenţa lui fiind trădată doar de permanenţa fondul sonor. Tot acest peisaj aproape subteran se dezvăluie gradat parcurgând poteci înguste, şerpuinde prin cortina de molizi. Acest parcurs greu accesibil a suportat modificări doar pentru siguranţa în utilizare, păstrând astfel caracteristicile generate de configuraţia specială a terenului.

Integrarea socială a persoanelor de vârsta a treia şi a patra se realizează prin deschiderea acestui ansamblu publicului, atât prin promenada care traversează complexul de-a lungul unei curbe de nivel cât şi prin organizarea activităţilor culturale legate de tradiţia şi specificul acestei zone în cadrul atelierelor meşteşugăreşti.

Importanţa acestei zone pentru oraş este dată de calitatea peisajului cultural în totalitatea componentelor sale, naturale şi antropice, astfel încât consider esenţială menţinerea aspectelor caracteristice ale peisajului prin direcţionarea transformărilor şi armonizării acestora în cadrul existent.

 

 

 

Comunicare prezentată la A.R.A. 5 – aprilie 2004

copyright © Simpara 2000 – 2005, toate drepturile rezervate