OPINII DESPRE CERCETAREA ÎN ARHEOLOGIA MEDIEVALĂ

 

Gheorghe I. Cantacuzino

 

O examinare a obiectivelor arheologice cu vestigii din epoca medievală şi cu urme postmedievale care au fost investigate într‑o perioadă mai îndelungată, poate prilejui unele opinii privind ceea ce s‑a realizat în acest domeniu şi ceea ce poate fi aşteptat de la cercetările din viitor. Au fost urmărite săpăturile arheologice de diferite tipuri efectuate în judeţele cuprinse între Carpaţii Meridionali şi Dunăre în cursul a 25 de ani, între 1978 şi 2002, pornind de la titlurile înscrise în programele sesiunilor anuale de rapoarte arheologice, de la volumele cu rapoartele prezentate la sesiunile din anii 1979 – 1983, de la volumele cuprinzând rezumatele rapoartelor de săpătură pentru anii 1984 – 1993 şi cele ale sesiunilor de rapoarte din anii 1994 – 2002. Este posibil ca, în afara acestora, să fi existat şi săpături ale căror rezultate nu au fost în nici un fel comunicate, dar numărul acestora nu poate fi considerat semnificativ.

Numărul total al localităţilor unde s‑au descoperit urme medievale (începând cu cele datate în secolele IX – X şi XI) şi postmedievale este de 146, iar al punctelor cercetate de 247. Dintre acestea, 35 se află în raza municipiului Bucureşti (1 din sec. XIV – XV); 19 la Târgovişte (3 atribuite sec. XIII – XIV, 4 cu urme din sec. XIV – XV), 16 la Brăila (1 din sec. XIII – XIV, 3 cu urme din sec. XIV – XV), 5 la Focşani, câte 3 la Câmpulung, Curtea de Argeş, Drobeta Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea, câte 2 la Câmpina, Gherghiţa şi Ploieşti. În 65 de cazuri urmele medievale sau postmedievale au fost descoperite cu prilejul unor săpături care au urmărit alte perioade. Din totalul punctelor cercetate, în 123 au fost efectuate săpături de salvare, în 45 – cercetări legate de restaurare, în 84 – cercetări sistematice, în 21 – sondaje de informare.

Numărul de localităţi şi puncte în care au fost descoperite vestigii şi materiale arheologice diferă pentru diferite secole, fiind mai mare în perioadele târzii. După cum au fost încadrate cronologic de autorii săpăturilor, descoperirile sunt: din secolele IX – XI: 45 (sec. IX – X: 23; sec. X: 10; sec. X – XI: 12); din secolele XI – XIII: 3; din secolele XIII – XIV: 16 (sec. XIII: 4; sec. XIII – XIV: 12); din secolele XIV – XV: 23 (sec. XIV: 7; sec. XIV – XV: 14; sec. XV: 2); din secolele XV – XVI: 28 (sec. XV – XVI: 13; sec. XVI: 15); din secolele XVI – XVII: 29 (sec. XVI – XVII: 14; sec. XVII: 15); din a doua jumătate a secolului XVII – începutul secolului XVIII: 23; din secolele XVIII – XIX: 62 (sec. XVIII: 24; sec. XVIII – XIX: 30; sec. XIX: 8); cu materiale ce pot fi cuprinse între secolele XV şi XVIII: 31.

Din cele menţionate se pot face următoarele constatări:

Majoritatea cercetărilor au fost cercetări preventive, de salvare sau efectuate în legătură cu restaurarea. unor monumente. S‑a dovedit eficienţa puţinilor arheologi care au lucrat în cadrul unor firme specializate în cercetări în vederea restaurării.

Într‑un destul de mare număr de puncte în care s‑au găsit materiale medievale şi postmedievale cercetările au urmărit vestigii din alte perioade, atenţia principală fiind acordată acestora.

Pentru rezolvarea unor probleme de un deosebit interes, privind secolele XII – XIII, cercetările sunt cu totul insuficiente. În cele mai multe cazuri, în puţinele puncte în care au fost menţionate materiale din această perioadă cercetările au urmărit vestigii din perioade mai vechi, cele medievale fiind numai amintite. Nu mult diferită este şi situaţia descoperirilor de urme din prima jumătate a secolului al XIV‑lea.

Multe zone au rămas insuficient acoperite de cercetări.

Rezultatele multor săpături nu au fost publicate sau au fost publicate numai parţial sau într‑un mod necorespunzător.

Pentru ca rezultatele cercetării arheologice să răspundă aşteptărilor, consider că vor trebui avute în vedere în special:

Completarea hărţii arheologice, inclusiv prin cercetări de suprafaţă, în vederea cunoaşterii cât mai multor puncte cu urme din perioade asupra cărora documentarea arheologică prezintă un interes special.  

Urmărirea cercetării preventive în toate cazurile lucrărilor de construcţii, edilitare, de ameliorări funciare şi altele, din diferite zone, iar pentru asigurarea acestor necesităţi, existenţa unui număr suficient de specialişti, în toate judeţele.

Creşterea numărului arheologilor specializaţi în cercetări preventive şi în vederea restaurării, precum şi extinderea folosirii modalităţilor specifice de executare a acestor cercetări.

Publicarea cu promptitudine a rezultatelor săpăturilor sau a altor observaţii arheologice.

 

 

 

 

 

CERCETĂRI ARHEOLOGICE – EPOCA MEDIEVALĂ ŞI POSTMEDIEVALĂ

MUNTENIA – OLTENIA

1983 – 2002

 

Adunaţii Copăceni, jud. Giurgiu

„La Pod” *

salvare, 1988; V. Barbu, C. Schuster

aşezări sec. IV; sec. XVIII

„La Livadă” *

salvare, 1988; V. Barbu, C. Schuster

aşezări cult. Tei; sec. X

„Dăneasca” *

salvare, 1988; V. Barbu, C. Schuster   

aşezări cult. Tei; sec. XVIII

 

Afumaţi, com. Afumaţi, jud. Ilfov    

salvare; 1981; R. Ciuceanu, C. Ţico

aşezare; sec. XVII

 

Alexandria, jud. Teleorman

— Podul Vechi

salvare; 1991; S. Dolinescu‑Ferche ; E. Ţânţăreanu

aşezare; sec. IX – X

 

Aninoasa, jud.Argeş

— mânăstire a Aninoasa

cercetări restaurare; 1997; S. Iosipescu, R. Iosipescu

mănăstire  sec. XVII; necropolă sec. XV?

 

Balaci, com. Balaci, jud. Teleorman

— Ruinele curţii lui Constantin Bălăceanu

cercetări restaurare; 2000 – 2002; N. Constantinescu, E. Ţânţăreanu, V. Predoi, P. Mirea

curte boierească; sec. XVII

 

Basarabi, mun. Calafat, jud. Dolj

— „Hunia Catârului”

salvare; 2001; P. Gherghe, M. Nica

cuptor (din aşezarea cercetată în 1967); sec. XIV

 

Băbeni, com. Topliceni, jud. Buzău

— Biserica parohială „Sf. Împăraţi”

cercetări restaurare; 2000; E. Lupu

biserică; sec. XVII

 

Bălăceanca, com. Cernica, jud. Ilfov

— punct  „Ecluză” *

supraveghere şantier, 1988 – 1990; salvare 1990 – 1994; V. Sandu

aşezări; geto‑daci; sec. VI – VII; sec. X;  sec. XVIII – XIX

 

Băleni Români, com. Băleni, jud. Dâmboviţa *

cercetări sistematice; 1980 – 1981, 1984 – 1985; L. Musca, T. Musca

aşezări; Hallstatt; sec. V – VII; sec. XIII – XIV – XV

 

Bălteni, com. Periş, jud. Ilfov

— mânăstirea „Sf. Paraschiva”

sondaje restaurare; 2002; S. Iosipescu, R. Iosipescu

biserică; sec. XV sau XVI ?

 

Bărbuleţu, jud. Dâmboviţa

— Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

sondaj restaurare; 1995; P. Diaconescu

biserică  sec. XVII

 

Bâscenii de Jos, com. Calvini, jud. Buzău

— Biserica parohială „Sf. Împăraţi”

cercetări restaurare; 2000; E. Lupu

biserică; sec. XVIII

 

Beciu, com. Vârteşcoiu, jud. Vrancea

— „Cariera de argilă” *

cercetări sistematice; 1985 – 1989, 1991, 1997, 2000; V. Bobi, A. E. Apostu

aşezări; ep. bronz; sec. XII – XIII; morminte sec. XII – XIII

 

Berca, com. Berca, jud Buzău

— Fosta mănăstire  Berca

cercetări restaurare; 2000 – 2001; E. Lupu

mănăstire ; sec. XVII – XIX

 

Berislăveşti, com. Berislăveşti, jud. Vâlcea

— Schitul Berislăveşti

cercetări restaurare; 1999; A. Ioniţă, D. Marcu

mănăstire ; sec. XVIII – XIX

 

Boboci, com. Jugureni, jud. Prahova

salvare; 1985; V. Teodorescu, M. Peneş, Gh. Panait

aşezare; sec. IX – X ?

 

Bodeşti, com. Bărbăteşti, jud. Vâlcea

biserica fostului schit Bodeşti

salvare; 2000; M. Iosifaru

schit; se. XVIII – XIX

 

Boldeşti, com. Boldeşti – Grădiştea, jud. Prahova

— „Sălciile”

salvare; 1983;V. Teodorescu, D. Lichiardopol, M. Peneş

necropolă; sec. VIII – IX

— „Digul Mare”

salvare; 1983;V. Teodorescu, D. Lichiardopol, M. Peneş

aşezare; sec. XV – XVI

 

Bordeşti, jud. Vrancea

sondaje restaurare; 1991; V. Bobi; 1995, 1998, 2000; A. Nicodei

mânăstire , sec. XVII, XIX

 

Bragadiru, jud. Ilfov

cercetări sistematice; 1979 – 1980; M. Turcu

aşezări; sec. II – I a. Chr.; sec. IX – X

 

Brăila, jud. Brăila

Str. Belvedere nr. 1

cercetări sistematice; 1992; I. Cândea

obiecte în strat; gropi; sec. XVII; XVIII; XIX;

— Str. Belvedere nr. 10

cercetări sistematice; salvare; 1991, 1992; I. Cândea, S. Pandrea

locuinţă supr.; mormânt inhumaţie; bordei, gropi; sec. XIV  – XVI; sec. XVII; sec. XIX – XX

— Calea Călăraşilor nr. 19 – 21

cercetări sistematice; salvare; 1992 – 1993; I. Cândea, S. Pandrea, D. Pandrea

bordei; gropi; morminte inhumaţie; sec. XIV  – XV; sec. XV – XVI; sec. XVI – XVII; sec. XVII – XVIII; sec. XVIII – XIX; Str. Şcolilor nr. 12,    complexe sec. XVIII

— Str. Cetăţii nr. 53

cercetări sistematice; salvare; 1992; I. Cândea, S. Pandrea, D. Pandrea

obiecte în strat; sec. XVI – XVII; sec. XVIII – XIX

— Str. Cetăţii nr. 70

cercetări sistematice; 1986, 1989 – 1992; I. Cândea, S. Pandrea

necropolă de inhumaţie (51 morm.); sec. XIII – XIV

— Str. Frumoasă nr. 46

salvare; 1996; I. Cândea

pivniţă; sec. XIX

— Calea Galaţi nr. 2

salvare; 1996; I. Cândea

pivniţă; sec. XIX

  Str. Grigorescu nr. 1

salvare; 1996; I. Cândea

hrube; sec. XIX; urme sporadice sec. XVII – XVIII

— Grădina publică

cercetări sistematice; 1992; I. Cândea

obiecte în strat; gropi; sec. XV – XVI; sec. XVIII – XIX; sec. XIX – XX

— Str. Logofăt Tăutu nr. 3, 5 – 7

cercetări sistematice; 1999 – 2001; I. Cândea

necropolă; sec. XVIII – XIX

— Str. Logofăt Tăutu nr. 2

cercetări sistematice; 2000 – 2001; I. Cândea

obiecte în strat; gropi; sec. XVIII – XIX

— Str. Malului nr. 29 şi nr. 36

cercetări sistematice; 2001 – 2002; I. Cândea

necropolă; sec. XVIII – XIX

— Str. Gh. Marinescu nr. 15

cercetări sistematice; salvare; 1993; I. Cândea

locuinţă supr.; gropi; sec. XIV  – XV; sec. XVI – XVII

— Str. Orientului nr. 24

cercetări sistematice; salvare; 1995; I. Cândea, D. Pandrea

necropolă de inhumaţie; sec. XVI; groapă sec. XVI – XVII; obiecte în strat sec. XVII – XVIII

— Str. Pensionatului nr. 14/ str Orientului nr. 3

cercetări sistematice; 1998; I. Cândea

gropi menajere; mormânt sec. XVII – XVIII

— Piaţa Poligon nr. 2 – 4

cercetări sistematice; salvare; 1992; I. Cândea, D. Pandrea

obiecte în strat; gropi; sec. XVI – XVII; XVIII – XIX;

— Str. Şcolilor nr. 4

cercetări sistematice; salvare;1992; I. Cândea, S. Pandrea, D. Pandrea

obiecte în strat; gropi; sec. XVI; sec. XVII – XVIII; sec. XVIII – XIX; sec. XIX, resturi ziduri

— Piaţa Traian/ Biserica Sf. Arhanghel Mihail

cercetări sistematice; salvare; restaurare; 1994 – 1995; I. Cândea, S. Pandrea, D. Pandrea

morminte inhumaţie; sec. XV; biserică  sec. XV şi XIX; mecet sec. XVI – XVIII; gropi; obiecte în strat sec. XIX

— Cartier Biserica Veche (fosta mitropolie a Proilavei) – Bd. Alexandru Ioan Cuza, str. Veche nr. 2

salvare; 2000; I. Cândea

materiale sec. XVI – XVIII

 

Brăneşti, com. Brăneşti, jud. Ilfov

— Malul lacului Pasărea

salvare; 2001; Gh. Mănucu – Adameşteanu

aşezare; sec. X  – XI

 

Buciumeni, oraş Buftea, jud. Ilfov

— Fostul sat Măneşti

cercetări sistematice; 1978 – 1982, 1984;A. Ştefănescu

necropolă; sec. XIV  – XV

Biserica „Sfinţii Împăraţi”

salvare, cercetări restaurare; 1991; A. Ştefănescu

biserică; sec. XVIII

 

Bucşeneşti, com. Corbeni, jud. Argeş

salvare; 1986; Sp. Cristocea

Biserică, sec. XVIII (1747); necropolă creştină

 

Bucu, jud. Ialomiţa

—„Pochina”

cercetări sistematice; 1995, 1997 – 1998, 2001 – 2002; A. Păunescu, E. Renţa

aşezare; Hallstatt, sec. IV – III a. Chr.; sec. X  – XI

 

Bucureşti

— Băneasa – Str. I. Ionescu de la Brad nr. 14 *

salvare; 1994; Gh. Mănucu – Adameşteanu

aşezare ep. bronz; urme sec. XVIII – XIX

Militari „Câmpul lui Boja” *

cercetări sistematice; 1983 – 1985; M. Turcu; 1996 – 1999, 2001 – 2002; M. Negru

aşezări: ep. bronz, Hallstatt; sec. II – III; sec. VI – VII; sec. IX – X;  locuinţe sec. XVIII, XIX

— „Lacul Dâmboviţa” *

salvare; 1985; V. Boroneanţ, V. Sandu

aşezări: ep. bronz, Hallstatt; sec. III – IV; sec. VI – VII; sec. XVIII; morm. sec. XVIII – XIX

100 m. vest de stăvilar *

salvare; 1994; M. Negru;

aşezare: ep. bronz; urme sec. XVII – XVIII

— „Vechiul sat Bârzeşti”

salvare; 1982 – 1983; P. I. Panait, A. Ştefănescu, C. Ţico

aşezare; sec. XV – XVI; construcţie (moară?) sec. XVIII

— „Lunca Bârzeşti” *

salvare; 1988 – 1989; V. Sandu

aşezări: ep. bronz; sec. II – IV; sec. VI; sec. XVIII – XIX (2 puncte)

— Biserica „Sf. Ilie” Rahova

salvare; 1984; V. Sandu

biserică  1838; biserică  anterioară 1738; morminte

— Biserica „Sf. Ioan Nou”

salvare; 1986; V. Sandu

biserică  1934 – 1936; biserici anterioare 1818, 1756; morminte

— Biserica „Mihai Vodă”

salvare1985; V. Sandu

aşezare geto‑dacică; mănăstire  sec. XVI (1589 – 1591)

— Biserica „Cărămidarii de Jos”

cercetări restaurare; 2000; Gh. Mănucu – Adameşteanu

biserică, necropolă; sec. XVIII

— Hanul Constantin Vodă

salvare; 1978, C. Ţico; 1996; MNIR

construcţii urbane; sec. XVIII

— Hanul Zlătari

salvare; 1978, C. Ţico

fundaţii biserică; necropolă; sec. XVI; construcţii urbane; sec. XVIII

— Hanul Stavropoleos

salvare; 1999; Gh. Mănucu – Adameşteanu      

construcţii urbane; sec. XVIII – XIX

— „Pasajul Marchitanilor”

salvare; 1991; Gh. Mănucu – Adameşteanu

substrucţii clădiri sec. XVIII – XX

— Str. Băcani nr. 2

salvare; 1991; Gh. Mănucu – Adameşteanu, A. Canache

substrucţii clădiri sec. XVIII – XX

— Str. Ion Câmpineanu

salvare;  1998 – 1999; Gh. Mănucu – Adameşteanu

Hanul Filaret sec. XVIII; Teatrul Naţional, mijlocul sec. XIX

— Str. Armand Călinescu nr. 19

salvare; 2002; Gh. Mănucu – Adameşteanu

substrucţii clădiri sec. XIX – XX

— Str. Şepcari nr. 16

salvare; 2002; Gh. Mănucu – Adameşteanu, M.Mărgineanu‑Cârstoiu, V.Apostol, Şt. Bâlici

pivniţă sec. XVIII – XX

— „Parcul Tineretului” *

cercetări sistematice; 1984, R. Ciuceanu; 1991 – 1992; M. Turcu, Gh. Mănucu – Adameşteanu

aşezări: ep. bronz; sec. II – III; sec. VI; sec. X  – XI; sec. XVIII – XIX

— „Dealul Piscului”

salvare; 1989; R. Ciuceanu

aşezare; necropolă; sec. XVI – XVII

— „Dealul Piscului” – Intrarea Urcuşului

salvare; 1999; Gh. Mănucu – Adameşteanu, B. Tănăsescu, Cr. Nestorescu

morminte; sec. XVI

— Dealul Văcăreştilor

salvare; 1988; M. Turcu, R. Ciuceanu, V. Sandu

aşezări; sec. VI – VII; sec. IX – X

— Calea Moşilor nr. 53

salvare; 1998; M. Negru

subsoluri clădiri; sec. XVIII, XIX

Calea Victoriei nr. 15

salvare; 1995; M. Negru, Fl. Popescu

materiale sec. XIX, sporadic XVIII, XV – XVI

— Str. Mihai Vodă

salvare (urmărire şantier); 1995; MMB

construcţii urbane – fundaţiile hanului bisericii Sf. Ioan cel Mare; sec. XVII, XIX

— Grozăveşti, în vecinătatea bisericii Căldărarii Vechi

salvare; 1995; Gh. Mănucu – Adameşteanu

necropolă; sec. XIX

Străuleşti – Măicăneşti

cercetări sistematice; 1960 – 1981; salvare; 2000; P. I. Panait, V. Sandu – Cuculea

aşezări: neolitic, ep. bronz, sec. II – IV, VI – VII, X, XIV – XVI, necropole sec. XIV  – XVI(1960 – 1981);

locuinţe şi gropi sec. VI – VII, sec. X  – XI, sec. XVI; mormânt sec. XV – XVI.

— „Curtea Veche” – str. Covaci nr. 15 – 17

salvare; 2001; M. Negru

aşezări; sec. III – II a. Chr.; sec. VI – VII; sec. X  – XI; sec. XVII; sec. XVIII; sec. XIX – XX

— Dealul Mărţişor

salvare; 1982; A. Ştefănescu, R. Ciuceanu

aşezare sec. XVIII

— „Curtea Nouă” („Curtea Arsă”)

salvare; 1978 – 1980; P. I. Panait

aşezare urbană; reşedinţă; sec. XVIII

— Palatul Ghica Tei

cercetări restaurare; 1979 – 1980; R. Ciuceanu, Cr. Brăcăcescu

palat; sec. XIX; biserică’; sec. XVIII

Colţea

salvare; 1981; R. Ciuceanu, C. Ţico

aşezare urbană; sec. XVI – XVII

— Biserica Pantelimon

salvare; 1985; R. Ciuceanu

ansamblu monastic; sec. XVIII

— Biserica Cotroceni

salvare; 1984, P. I. Panait, A. Ştefănescu; 1992, A. Ştefănescu

biserică; sec. XVII

— Biserica „Sf. Spiridon Vechi”

restaurare; 1992; A. Ştefănescu

biserică; sec. XVII, XVIII

— Biserica „Sărindar”

salvare; 1992; A. Ştefănescu

biserică; sec. XVII

– Traseu canal Bucureşti – Dunăre

salvare; 1986; P. I. Panait şi colaboratorii

aşezări diferite perioade

 

Budeşti, com. Coteşti, jud. Vrancea *

cercetări sistematice; 1979 – 1980; Gh. Constantinescu, A. Paragină

aşezări; sec. II – III; sec. IV; sec. IX – X

 

Buzău, jud. Buzău

— „Bazar”

sondaj; 1995; E. Lupu, T. O. Gheorghiu

depunere sec. XVII; resturi pivniţă sec. XVIII

— „Biserica Greci” („Negustori”)

sondaj; 1995; E. Lupu, T. O. Gheorghiu

depunere sec. XVII; morminte sec. XIX

 

Cazaci, com. Nucet, jud. Dâmboviţa

sondaj; 1981; G. Mihăescu

aşezare; sec. IX – X ?

 

Căciulaţi, com. Moara Vlăsiei, jud. Ilfov

salvare; 1992; Gh. Mănucu – Adameşteanu

morminte; sec. XVIII – XIX

 

Călineşti, cătun Turculeşti, jud. Argeş

„Dealul Bisericii”

salvare; 1988; Sp. Cristocea, R. Maschio, T. Cioflan

biserică de lemn sec. XVIII; necropolă

 

Călugăreni, com. Padeş, jud. Gorj

— „Morminţii Mari” *

salvare; 1980; I. Motzoi‑Chicideanu, P. Gherghe

aşezări; ep. bronz, Hallstatt; sec. XII – XIII; sec. XV – XVI

 

Căscioarele, jud. Călăraşi

— „Suharna” *

salvare; 1988; P. Damian, V. Sârbu

aşezări: geto‑daci; sec. X  – XI

  „Şuviţa Hotarului” *

salvare; 1988 – 1991; V. Sârbu, P. Damian, S. Pandrea, E. Safta

aşezări: geto‑daci; sec. VI – VII; sec. X  – XI

  „Valea Coşarului” *

salvare; 1988; V. Sârbu P. Damian;

aşezări: ep. bronz; geto‑daci; sec. X  – XI

  Cătălui – Căscioarele

salvare; 1988; G. Trohani, P. Damian, V. Sârbu

aşezări; geto‑daci; sec. X

 

Câmpina, jud. Prahova

  „Odor”

salvare; 1988; Şt. Olteanu, N. Neagu

construcţii (han, punct vamă); sec. XVII – XVIII

  Colegiul Naţional „Nicolae Grigorescu”

salvare; 2002; D. Lichiardopol, B. Ciupercă, A. Frânculeasa, E. Paveleţ

pivniţă sf. sec. XVI – sec. XVII; Şcoala Domnească, sec. XVII – XVIII; biserică, sec. XIX

 

Câmpulung Muscel, jud. Argeş

— Biserica Fundeni

cercetări sistematice; 1988; Sp. Cristocea, Fl. Mârtzu, A. Băjan

biserică, sec. XV; necropolă, sec. XV – XVIII

  Curtea domnească – Ansamblul Mânăstirii „Negru Vodă”

cercetări sistematice; 1975 – 1977, 1981– 1982, 1984, 2000 – 2003; Gh. I. Cantacuzino, Sp. Cristocea, Şt.           Trâmbaciu

curte domnească sec. XIV ; mănăstire ; sec. XVII – XIX

  Str.Negru Vodă nr. 76

sondaj (cercetări sistematice); 2001; Gh. I. Cantacuzino, V. Rădulescu

aşezare urbană; sec. XV – XVII

 

Cârcea, com. Coşoveni, jud. Gorj

  „Viaduct” *

cercetări sistematice; 1983 – 1992; M. Nica, S. Lazăr

aşezări: neolitic; ep. bronz. ep. fier; urne sec. III – III; materiale sec. XVI

 

Celei, or. Corabia, jud. Olt

  Sucidava *

cercetări sistematice; 1994, 1995, 1996; O. Toropu, P. Gherghe; 1997, 1998; P. Gherghe, L. Amon, Fl. Bâciu

oraş şi cetate romană şi romano‑bizantină; locuire sec. XIII – XIV şi XV – XVI

 

Cernele, mun. Craiova, jud. Dolj

— „Poianca” *

salvare; 1981 – 1989; P. Gherghe

aşezări: Hallstatt; geto‑daci; sec. VI; sec. XIII – XIV (nivel discontinuu)

 

Cetăţeni, com. Cetăţeni, jud. Argeş

cercetări sistematice; 1978 – 1983, 1986; L. Chiţescu, A. Păunescu, Sp. Cristocea, A. Sion

aşezare; necropolă; sec. XIII, XIV, XV – XVI

 

Chirnogi, com. Chirnogi, jud. Călăraşi

salvare; 1991; D. Şerbănescu

necropolă; sec. VIII – IX

 

Codreni, com. Gurbăneşti, jud. Călăraşi

salvare; 1983; T. Papasima

mănăstire ; sec. XVII

 

Craiova, jud. Dolj

  Hanul Horezu

salvare, restaurare; 1983 – 1984; R. Ciuceanu

construcţii urbane; sec. XVIII

 

Curcani, com. Curcani, jud Călăraşi *

salvare; 1987; P. Damian

aşezare neolitic; morminte sec. XVI – XVII

 

Curtea de Argeş, jud. Argeş

  Biserica Domnească Sf. Nicolae

cercetări restaurare; 1983 – 1984; N. Constantinescu, Sp. Cristocea, R. Maschio

biserică, reşedinţă; sec. XIII – XIV

  oraşul medieval

cercetări sistematice; 1979 – 1980; L. Bătrâna, A. Bătrâna

aşezare urbană; sec. XIII – XIV

  Biserica Drujeşti

cercetări sistematice; 1987; Sp. Cristocea

biserică  de lemn; sf. sec. XVI; neropolă sec. XVI – XVII

 

Dălhăuţi, com. Cârligele, jud. Vrancea

  Biserica Sfinţii Împăraţi

sondaj restaurare; 1991; V. Bobi, A. Apostu

mânăstire , sec. XVIII – XIX

 

Deduleşti, com. Topliceni, jud. Buzău

  Fostul schit Deduleşti „Pogorârea Sfântului Duh”

cercetări restaurare; 2000 – 2001; E. Lupu

biserică; sec. XVII; XVIII; XIX

 

Dezrobiţi (Mânăstireni), com. Frânceşti, jud. Vâlcea

  mânăstire a Dintr‑un Lemn

sondaje restaurare; 1999 –  2002; E. Lupu, A. Moglan

mânăstire ; sec. XVII – XVIII

 

Domneşti, com. Domneşti, jud. Argeş

cercetări sistematice; 1979; Sp. Cristocea, R. Maschio

biserică; sec. XV

 

Drăgăneşti – Olt, jud. Olt

Corboaica *

cercetări sistematice; 1992; M. Nica, Tr. Zorzoliu, Cr. Schuster

aşezări; neolitic; ep. bronz; Latene; urme sec. III – III; sec. X

 

Drăghieşti (Băbeni), com. Topliceni, jud. Buzău

  Biserica parohială „Sf. Nicolae şi Adormirea Maicii Domnului”

cercetări restaurare; 2000 – 2001; E. Lupu

biserică; sec. XVIII

 

Dridu, com. Dridu, jud. Ialomiţa

  „La Metereze”

cercetări sistematice; 1980 – 1983; V. Mihai; 1997; A. Ioniţă

aşezări; sec. XI – XIII

 

 Dridu Snagov, com. Dridu, jud. Ialomiţa

salvare; 1982; C. Hălcescu

mormânt peceneg; sec. XI

 

Drobeta – Turnu Severin, jud. Mehedinţi

  zona de sud‑vest a castrului *

cercetări restaurare; 1999; Gh. I. Cantacuzino, I. Stîngă

fortificaţii; sec. II – VI, XIII

  Cetatea Severinului

salvare; 1989; M. Davidescu

cetate; sec. XIII – XIV – XV

  Schela Cladovei – proprietatea Dragoş Iacob *

cercetări sistematice; 2001 – 2002; V. Boroneanţ, A. Boroneanţ, I. Stîngă

aşezare neolitică; groapă sec. XVIII – XIX ?

  Dudaşul Schelei

descoperire întâmplătoare; 1986

tezaur podoabe şi monede sec. XIV – XV

 

Dudu, com. Plopii Slăviteşti, jud. Teleorman

  mânăstire a Plăviceni;

cercetări restaurare; 1995, 1997; Sp. Cristocea, Ec. Ţânţăreanu; 1998, 1999; Ec. Ţânţăreanu, V.Predoi, P. Mirea, P. Zaharia

biserică; sec. XVI; mânăstire ; sec. XVII

 

Dulceanca, com. Vedea, jud. Teleorman *

cercetări sistematice; 1978 – 1979; S. Dolinescu‑Ferche

aşezări sec. II – I a. Chr., sec. III, sec. VI – VII; urme sec. XIV

 

Dumbrava, com. Ulmi, jud. Dâmboviţa

  „Obreja – Jghiaburi”

cercetări sistematice; 1981, 1983; P. Diaconescu, G. Mihăescu

urme ep. bronz; sec. IV; aşezare sec. XIV ­– XV

 

Făgetu, or. Mioveni, jud. Argeş

  mânăstire a Vieroşi

cercetări sistematice; 1987; Sp. Cristocea

mânăstire ; sec. XVI – XIX

 

Fărcaşu de Sus, com. Fărcaşele, jud. Olt

  „Sălişte” *

salvare; 1984?; M. Nica

aşezări şi necropole: neolitic, ep. bronz; Hallstatt; daco‑roman; sec. XIV , XVI

  „Cimitir” *

salvare; 1990?; M. Nica, M. Vasilescu

aşezări: neolitic; geto‑daci; sec. XIII

 

Feteşti, jud. Ialomiţa

  Cartier Vlaşca

sondaje; 1988, 1995; Gh. Matei

aşezare sec. IX  – X – XI

 

Fierbinţi‑Târg, com. Fierbinţi‑Târg, jud. Ialomiţa

  „Malu Roşu” *

salvare; 1980 – 1983; B. Filipescu

aşezare sec. VI – VII; sec. XIV /XV; sec. XVI ? – XVII

  „Valea lui Busuioc”

salvare; 1981; C. Isăcescu

aşezări; Latčne; sec. IV; sec. IX – X;  sec. XV – XVI

 

Focşani, jud. Vrancea

  „Gologani”

salvare; 1984, 1989; A. Paragină, Gh. Constantinescu

necropolă; sec. XVIII

  Mândreşti, „Movila Turcului”

salvare; 1983; A. Paragină, V. Bobi

tezaur podoabe sec. XVII; monede bronz sec. XIX

  „Şcoala economică”

salvare; 1984; A. Paragină

aşezare urbană; sec. XVII – XVIII

  „Şcoala Generală nr.4”

salvare; 1984; A. Paragină

aşezare urbană; sec. XVIII

  Biserica „Sf. Gheorghe” (Biserica Armenească)

cercetări restaurare; 2000; A. Nicodei

biserică; sec. XVIII

 

Frunzăneşti (Fundeni), com. Fundeni, jud. Călăraşi

  Biserica parohială „Sf. Andrei”

cercetări restaurare; 2000 – 2001; E. Lupu

biserică; sec. XVIII

 

Găiseni, com. Găiseni, jud. Giurgiu

— Fosta mănăstire Strâmbul

cercetări restaurare; 1995; D. Marcu‑ Istrate

mănăstire; sec. XVI

 

Gherăseni, com. Gherăseni, jud. Buzău

  Fostul sat Cremenea *

salvare; 1989 – 1990; E. M. Constantinescu

aşezări; neolitic; ep. bronz; Hallstatt; sec. II; sec. VI – VII; sec. IX – X;  sec. XVI – XVII

  Grindul Cremenea

salvare; 1992; E. M. Constantinescu

necropolă; sec. X

 

Gherghiţa, com. Gherghiţa, jud. Prahova

— Zona de la NV de biserica „Sf. Procopie”

cercetări sistematice; 1999 – 2000; Şt. Olteanu; N. Grigore; C. Hoinărescu

aşezare rurală sec. XIV; aşezare urbană sec. XV  – XVII

  „Şcoala Generală” (2000 – 2002)

cercetări sistematice; 1999 – 2002; Şt. Olteanu; N. Grigore; C. Hoinărescu

aşezare urbană; sec. XVI  – XVII

 

Ghidici, com. Piscu Vechi, jud. Dolj

  „Balta Ţarova I” *

salvare; 1985?; M. Nica

aşezări: ep. bronz; Hallstatt; sec. XVI

 

Giurgiu, jud Giurgiu

  „Cetate”

cercetări sistematice; 1975 – 1995, 1998; D. Căpăţână

cetate; sec. XIV  – XIX

 

Golenţi, mun. Calafat, jud. Dolj [aşezarea medievală Toporna]

  „La Vârtej” *

salvare; 2001; P. Gherghe, M. Nica

materiale: neolitic, ep. bronz; locuinţă sec. XV – XVI

 

Goneşti (fost Maldăr – Goneşti), com. Coloneşti, jud. Olt

  „La Plută” *

salvare; 1979; Gh. Bichir

aşezări; morminte; sec. II – III; XVI ? – XVII ?

 

Goranu, mun. Râmnicul Vâlcea, jud. Vâlcea

salvare; 1983; E. Busuioc

aşezare; sec. XIII – XIV ?

 

Gorganu, com. Călineşti, jud. Argeş

  biserica veche din Gorganu de jos.

salvare; 1989; Sp. Cristocea, R. Maschio, T. Cioflan

biserică, 2 faze; sec. XVII (1697), sec. XIX (1835)

 

Goruneşti, com. Slătioare, jud. Vâlcea

  Biserica parohială „Intrarea în biserică  a Maicii Domnului” – Vioreşti

cercetări restaurare; 2000 – 2001; E. Lupu

biserică; sec. XVIII

 

Grădiştea – Coslogeni, jud. Călăraşi *

cercetări sistematice; 1994; V. Cavruc, M. Neagu

aşezări: neolitic; ep. bronz; urme sec. X, sec. XVI – XVIII

 

Grojdibodu, com. Grojdibodu, jud. Olt

salvare; 1978; G. Trohani, D. Drăguş

aşezare; sec. IX – X

 

Gropşani, com. Vulpeni, jud. Olt

  Gura Gorgotei *

sondaj; 1979; M Nica, Gh. Popilian

aşezări; sec. IV; sec. VI; sec. XII

 

Hotaru, com. Grojdibodu, jud. Olt

salvare; 1978; C. Buzdugan, I. Chicideanu

aşezare; sec. IX – X

 

Hotărani, com. Fărcaşele, jud. Olt

cercetări restaurare; 1998; I. Pascu

Turn (poartă, clopotniţă) mănăstire  şi curte boierească; sf. sec. XVI – încep. sec. XVII

 

Însurăţei, jud. Brăila

Popina I *

cercetări sistematice; 2001; S. Pandrea, M. Vernescu, S. Copilu, M. Ciochină

aşezare; neolitic; materiale sec. XVII

 

Leleşti, com. Leleşti, jud. Gorj

salvare; 1989; V. Rădulescu

aşezare; sec. XIV – XV

 

Locusteni, com. Daneţ, jud. Dolj *

cercetări sistematice; 1979 – 1981; Gh. Popilian

aşezări; Hallstatt; sec. II – III; sec. IV; bordei sec. XIV

 

Măgura, com. Măgura, jud. Teleorman *

cercetări sistematice; R.R. Andreescu şi colaboratori

aşezare; neolitic; materiale Latčne; groapă bordei medieval, morminte sec. XVIII

 

Măriuţa, com. Belciugatele, jud. Călăraşi *

cercetări sistematice; 1984 – 1991, 2000; M. Şimon; M. Neagu, E. Paveleţ, V. Parnic

aşezare; neolitic; materiale ep. bronz, sec. IV, sec. XIV  ? – XVII

 

Mânăstirea Măxineni, sat Latinu, com. Măxineni, jud. Brăila

cercetări sistematice; 1979 – 1992; I. Cândea

biserică  sec. XVI; mănăstire  sec. XVII

 

Mihail Kogălniceanu, jud. Ialomiţa

  „Crucea Movila Înaltă”

cercetări sistematice; 1998, 1999; L. Chiţescu, D. Mihai, E. Renţa

ruine biserică, sec. XVI

 

Mihăileşti, fostul sat Tufa, jud. Giurgiu *

salvare 1987; V. Barbu, V. Enăchiuc, Cr. Schuster

aşezări: ep. bronz; Hallstatt; sec. XVIII

 

Mironeşti, com. Gostinari, jud. Giurgiu

salvare; 1988; Gh. I. Cantacuzino

curte boierească; sec. XVI – XVII

  „la Conacul lui Palade – Malu Roşu” *

cercetări sistematice; 2002; C. Schuster, T. Popa, F. Grofu, M. Panait

aşezări ep. bronz, Hallstatt, Latčne, sec. IV, sec. XVIII

 

Mogoşeşti, com. Adunaţii Copăceni, jud. Giurgiu *

cercetări sistematice; 1988, 1993 – 2000; C. Schuster, T. Popa

aşezare ep. bronz; materiale Hallstatt, Latčne; sec. XVIII – XIX

 

Mogoşoaia, com. Mogoşoaia, jud. Ilfov

  Chitila „Fermă” *

cercetări sistematice; 1983 – 1985, 1997, 2000; V. Boroneanţ, Gh. Mănucu – Adameşteanu, F. Miu, E. Mocanu, M. Negru, A. Boroneanţ

aşezări: neolitic, ep. bronz, Hallstatt, Latčne; sec. XVIII – XIX

 

Nucet, com. Nucet, jud Dâmboviţa

  mânăstire a Nucet

cercetări restaurare; 1997; P. Diaconescu

mănăstire : sec. XV – XIX

 

Ostrovu (fost Valea Căpitanului), com. Valea Argovei, jud. Călăraşi

salvare; 1984 – 1985; C. Hălcescu

necropolă; sec. X ?

 

Ostrovu Mare, com. Gogoşu, jud. Mehedinţi

  Km. 875

salvare; 1979; V. Boroneanţ, Gh. Crăciunescu

aşezare; morminte; sec. XIII – XIV

 

Piatra – Sat, oraş Piatra Olt, jud. Olt

  „Vadul Codrii” *

salvare; 1987 ?, 1997; M. Nica, E. Deleanu, I. Ciucă, E. S. Teodor; 1998, E. S. Teodor

aşezări: neolitic; ep. bronz; Hallstatt; sec. VI; sec. XIV ? – XVI; necropolă, sec. XVI

  „Nucet”

salvare; 1987 ?, 1995 (1997); M. Nica, S. Lazăr, I. Ciucă

aşezări şi necropole: neolitic; ep. bronz; Hallstatt; sec. II – III; sec. VI; sec. XV – XVI

 

Pietroasele, com. Pietroasele, jud. Buzău *

  „Castru” *

cercetări sistematice; 1978; Gh. Diaconu, M. Tzony

fortificaţie sec. IV; conductă olane sec. XVIII – XIX

  „La Grădiniţă” *

cercetări sistematice; 2002; E. M. Constantinescu, L. Grigoraş, G. Stăicuţ, S. Matei

materiale: Hallstatt; Latčne; sec. IV; sec. XVIII – XX

  „Staţiunea de cercetări Viti‑Vinicole” *

cercetări sistematice; 2002; E. M. Constantinescu, L. Grigoraş, G. Stăicuţ, S. Matei   

morminte sec. IV; locuinţă sec. X

  „Valea Bazinului” *

cercetări sistematice; 2002; E. M. Constantinescu, L. Grigoraş, G. Stăicuţ, S. Matei

materiale: ep. bronz, Hallstatt; locuire (gropi): Latčne; sec. VI – VII; sec. XVII

 

Pietrosu, com. Costeşti, jud. Buzău *

salvare;1998,2000, 2002; E. M. Constantinescu, S. Pandrea, G. Stăicuţ

aşezări; neolitic; Hallstatt; Latčne; sec. IV; sec. XVI

 

Piscani, com. Dârmăneşti, jud. Argeş

  „Locul Iudei”

salvare; 1989; Sp. Cristocea

curte boierească; sec. XVI

 

Piua Petrii, com. Giurgeni, jud. Ialomiţa

                  „Oraşul de Floci”

cercetări sistematice; 1978 – 2002; L. Chiţescu, N. Conovici, A.Păunescu, S. Teodor, Gh. Matei, E. Renţa, D. Mihai, S. Oţa

aşezare, sec. X  – XI;  aşezare urbană, sec. XV – XVIII; necropole, sec. XV – XVIII

 

Platoneşti, com. Săveni, jud. Ialomiţa

cercetări sistematice; 1990 – 1995, 1999 – 2000, 2002; Gh. Matei; R. Coman

necropolă; sec. VIII – X

 

Plătăreşti, com. Plătăreşti, jud. Călăraşi

  mânăstire a Plătăreşti

cercetări restaurare; 1999; A. Ioniţă

mănăstire ; sec. XVII – XIX

 

Ploieşti, jud. Prahova

  Biserica „Sf. Nicolae – Vechi”

cercetări restaurare; 1986, 1989; Şt. Olteanu, N. Neagu, M. Dulgheru, C. Hoinărescu

biserică, turn clopotniţă; sec. XVI – XVII

  Str. Mihai Bravul, str. Armoniei

salvare; 1986; Şt. Olteanu, N. Neagu, C. Hoinărescu

aşezare urbană; sec. XVII – XVIII

 

Plosca, com. Bistreţ, jud. Dolj

  „Cabana de metal” *

cercetări sistematice; 1995, 2000;

I. Motzoi‑Chicideanu, M. Chicideanu‑Şandor,F. Ridiche, S. Oanţă, C. Borş, T. Vasilescu, A. Dragoman, M. Tache, B. Tănăsescu

necropolă, ep. bronz; locuire Coţofeni, Basarabi, sec. XIV

 

Polata, mun. Târgu Jiu, jud. Gorj

  „Câmpul lui Pătru”

cercetări sistematice; 1980 – 1995; V. Rădulescu, P. Rădescu, I. Cămui

pivniţe de piatră a patru construcţii ; sfârşitul sec. XIV  – XVI

 

Poşta, com. Buturugeni, jud. Giurgiu

salvare; 1986; A. Ştefănescu

necropolă; sec. XVIII

 

Radovanu, com. Radovanu, jud. Călăraşi

  „Valea lui Pătru”    

cercetări sistematice; 1979 – 1980; M. Comşa

aşezări; sec. VI, sec. IX – X;  sec. XVII

 

Râmnicul Sărat, jud. Buzău

  Ansamblul fostei mânăstiri

cercetări restaurare; 1991 –1994, 1997 – 2000; E. Lupu; A. Nicodei. A. Apostu

aşezare sec. XIV  – XV; mănăstire  sec. XVI – XVIII

 

Râmnicul Vâlcea, jud. Vâlcea

  Parc – oraşul medieval

cercetări sistematice; 1979 – 1980; E. Busuioc, L. Melnicu, Şt. Bănică, P. Beşliu

aşezare urbană; sec. XIV – XV ?

  str. Carol I/ str. Constantin Brâncoveanu

salvare; 2000; M. Iosifaru

aşezare urbană; sec. XVII, XIX, XX

  Inăteşti (Hinăteşti)

cercetări sistematice; 1979 – 1980; E. Busuioc

aşezare; biserică; sec. XV – XVI

 

Mânăstirea Râncăciov, com. Călineşti, jud. Argeş

cercetări sistematice; 1990; Sp. Cristocea, R. Maschio

mănăstire ; sec. XV – XIX

 

Reşca, com. Dobrosloveni, jud. Olt

  Romula *

cercetări sistematice; 1983 – 1992, 1997, 1998; Gh. Popilian, M. Vasilescu, M. Negru

aşezări: neolitic; ep. bronz; ep. romană; sec. VI; locuinţe sec. XIV ; necropolă romană sec. II – III; necropolă  sec. XIV  – XV

 

Rogova, com. Rogova, jud. Mehedinţi

— „La Cazărmi” *

cercetări sistematice; G. Crăciunescu, C. Manea

aşezări: ep. bronz, Hallstatt; Latčne; sec. X

 

Roşiori de Vede, jud. Teleorman

  Biserica „Sf. Nicolae”

cercetări sistematice; 2002; E. Ţânţăreanu, V. Predoi

necropolă sec. XV – XVI; fundaţii biserică  sec. XVIII

 

Runcu, jud. Gorj

sondaje; 1982 – 1983; V. Rădulescu

construcţie zid (curte boierească); sec. XVI ? – XVII

 

Săcuieni, com. Gura Ocniţei, jud. Dâmboviţa

  Biserica „Naşterea Domnului”

cercetări restaurare; 1999; P. Diaconescu, Gh. Olteanu

biserică; sec. XVII

 

Sărata Monteoru, com. Merei, jud. Buzău

  „Schitul lui Negoiţă”

sondaj informare; 2000; E. Lupu

construcţie monastică; sec. XVII?

 

Săruleşti, com. Săruleşti, jud. Călăraşi *

cercetări sistematice; 1982; G. Trohani

aşezări; sec. II – I a. Chr.; sec. XVI – XVII – XVIII

 

Scărişoara, com. Mihăeşti, jud. Vâlcea

  mânăstire a Govora

cercetări restaurare; 1984 – 1985; Gh. I. Cantacuzino; 2002; E. Lupu, A. Moglan

mânăstire ; sec. XV – XVIII

 

Snagov, jud. Ilfov

  mânăstire a Snagov

salvare (sondaje restaurare); 1996; Gh. I. Cantacuzino

mânăstire ; sec. XIV , XVI

 

Slobozia, jud. Ialomiţa

  Mânăstirea „Sf. Voievozi”

salvare, restaurare; 1989, 1995; A. Păunescu, D. Mihai, E. Renţa

construcţii mânăstireşti; sec. XVIII – XIX

 

Slon, com. Ceraşu, jud. Prahova

cercetări sistematice; 1978 – 1985, 1989; M. Comşa

cetate; sec. IX – XII

 

Stâlpu, com. Stâlpu, jud. Buzău

  Biserica parohială „Sf. Dumitru şi Sfinţii Împăraţi”

cercetări restaurare; 1999; E. Lupu

biserică; sec. XVII

 

Stelnica, jud. Ialomiţa

  „Grădiştea Mare” *

cercetări sistematice; 1997 – 1998, 2000 – 2002; N. Conovici, Gh. Matei, A. Ganciu

necropolă getică; urme neolitic, ep. bronz; sec. XVIII – XIX

 

Stolniceni, mun. Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

  Boroneasa – Albăstroaia *

sondaje; 1980; Gh. Bichir

necropolă; sec. XVI

 

Surpatele, com. Frânceşti, jud. Vâlcea

  mânăstire a Surpatele

cercetări restaurare; 2002; E. Lupu

mănăstire; sec. XVIII

 

Şirna, jud. Prahova

  ”Fântâna lui Hârţu” *

cercetări sistematice; 1978 – 1992; Şt. Olteanu, V. Teodorescu, N. Neagu

aşezări; sec. II – IV; sec. VI – VII; sec. VIII – X

 

Tabla Buţii, sat Slon, com. Ceraşu, jud. Prahova

cercetări sistematice; 1995 – 1996, 1998; L. Chiţescu, D. Căpăţână, A. Ioniţă, S. Teodor; B. Ciupercă, D.  Spânu

cetate; sec. XIV  – XVIII

 

Tânganu (Autostradă), com. Cernica, jud Ilfov *

salvare; 1992; V. Sandu

aşezări: neolitic; ep. bronz; geto‑daci; sec. XVIII – XIX

 

Târgovişte, jud. Dâmboviţa

  Curtea Domnească

cercetări sistematice; 1976, 1979, 1986; N. Constantinescu şi colaboratorii

aşezare urbană; sec. XIV; reşedinţă domnească; sec. XIV – XVIII

  Str. Rapsodiei – „Stelea Veche”

cercetări sistematice; 1978 – 1979; P. Diaconescu, C. Ionescu

biserică; sec. XIV – XV

  Ansamblul Stelea

cercetări restaurare şi sistematice; 1970 – 1972; 1980 – 1983; Gh. I. Cantacuzino, P. Diaconescu, G. Mihăescu

aşezare urbană; sec. XIV  – XVII

  „Banca Agricolă”

salvare; 1992; L. Musca, T. Musca

aşezare rurală, sec. XII – XIII (?); aşezare urbană; sec. XIV  – XV, XVI – XVII

  Str. Mihai Bravu nr. 3

salvare; L. Musca, T. Musca

aşezare urbană; sec. XV – XVII

  Calea Domnească nr. 252 – 254

salvare; 1979; P. Diaconescu

aşezare urbană; sec. XV – XVI

  „Chindia”

salvare; 1989; L. Musca, T. Musca

aşezare rurală, sec. XIII – XIV (?); aşezare urbană; sec. XIV  – XVII, XVIII – XIX

  „Mitropolia”

cercetări sistematice; 1972, G. Mihăescu, I. Chicideanu, R. Gioglovan; 1985 – 1986; P. Diaconescu, G. Mihăescu

ansamblu monumental urban, sec. XVI

  „Poarta Buzăului”

salvare; 1988; T. Musca, P. Diaconescu, C. Ionescu

fortificaţie urbană; sec. XVII

  „Suseni”, Şcoala nr. 4

cercetări sistematice; 1980 – 1984, 1995; L. Musca, T. Musca

locuire sec. III – IV; sec. VIII – IX; aşezare urbană; sf. sec. XIII;  sec. XIV – XV; sec. XVII

  Str. Justiţiei nr. 11 (Cazarma pompierilor)

salvare; 1988; P. Diaconescu

aşezare urbană; sec. XV – XVII; morminte sec. XVII

  „BRD”, str. Diţescu Stan/str. Stelea (Hanul Pitiş)

salvare; 1988; P. Diaconescu

aşezare urbană; sec. XVI – XVII; han; sec. XVIII

  „Poarta Vânătorilor Dealului”

salvare; 2000; P. Diaconescu, Gh. Olteanu

fortificaţie urbană; sec. XVII

  Biserica „Albă”

sondaj informare; 1981; P. Diaconescu

biserică; sec. XVI

  Biserica „Grecilor”

salvare; 2000; P. Diaconescu, Gh. Olteanu

fundaţii biserică; cimitir; turn?: sec. XVI – XVII; vechea primărie, sec. XVII

  Biserica „Creţulescu”

cercetări restaurare; 2000 – 2002; P. Diaconescu, Gh. Olteanu

biserică; sec. XV – XVII

  Biserica „Geartoglu”

cercetări restaurare; 1988 – 1989; P. Diaconescu, G. Mihăescu     

biserică; sec. XIV – XV, XVI, XVII

  Biserica „Sf. Nicolae – Androneşti”

cercetări restaurare; 2000 – 2002; P. Diaconescu, Gh. Olteanu

biserică; etape construcţie sec. XV?, XVI, XVII

  Biserica „Sfinţii Voievozi”

cercetări restaurare; 1992– 1993; P. Diaconescu, C. Ionescu

biserică; sec. XV, XVII

 

Târgşorul Vechi, jud. Prahova

cercetări sistematice; 1978 – 2003; Gh. Diaconu, M. Tzony, Al. Gh. Niculescu, D. Lichiardopol, V. Rădulescu,

N. Neagu, B. Ciupercă, A. Măgureanu

aşezare urbană; sec. XIV  – XVIII

săpături în diferite sectoare: la exteriorul zidului de incintă al mânăstirii, la „Biserica Albă” şi la biserica nr.3

 

Topolniţa, com. Izvorul Bârzii, jud. Mehedinţi

  Schitul Topolniţei

cercetări restaurare; 1999; D. Mihai

biserică; sec. XIV ? – XVII

 

Turnu Măgurele, jud. Teleorman

  Cetatea Turnu

cercetări sistematice; 1978 – 1980; Gh. I. Cantacuzino, A. Sion

cetate; sec. XIV  – XIX

 

Tutana, mânăstirea‑ , com. Băiculeşti, jud. Argeş

cercetări sistematice restaurare; 1987, 1990; Sp. Cristocea

fundaţii biserică  sfârşitul sec. XIV  – XV; mănăstire ; sec. XVI

 

Ţăndărei, jud. Ialomiţa

salvare; 1989; A. Păunescu, E. Renţa, Gh. Matei

aşezare; sec. X – XI

 

Ulmeni, com. Ulmeni, jud. Buzău *

salvare; 1983; E. M. Constantinescu

aşezări; sec. III; sec. X – XI

 

Urdăreanu, com. Urdăreanu, jud. Ilfov (Giurgiu)

salvare; 1986; A. Ştefănescu

biserică, necropolă; sec. XIX

 

Ursaţi, jud. Gorj

sondaje; 1982; V. Rădulescu

materiale sec. XIV – XV, XVI; fundaţii biserică  lemn; sec. XVII – XVIII

 

Vadu Săpat, com. Fântânele, jud. Prahova

  Budureasca 4 N –  „Puţul Tătarului” *

cercetări sistematice; 1980 – 1982; V. Teodorescu; 2001 – 2002; D. Lichiardopol, B. Ciupercă, A. Frânculeasa

aşezări; sec. VI – VII; XV – XVI

 

Vadu Anei, com. Brăneşti, jud. Ilfov

salvare; 1991 – 1992

A. Păunescu, P. Damian, S. Teodor, E. Safta

aşezări; sec. VI – VII; sec. IX – X

 

Vadu Soreşti, com. Zărneşti, jud. Buzău

  „La bisericuţă” *

cercetări sistematice; 1979 – 1983; V. Drâmboceanu

aşezări; neolitic; sec. VIII – X;  mormânt sec IV; fundaţii biserică  sec. XV

 

Valea Mânăstirii, com. Cătunele, jud. Gorj

salvare; 1989; Gh. I. Cantacuzino

construcţie de cărămidă; sec. XIV

 

Vârteşcoiu, com. Vârteşcoiu, jud. Vrancea *

cercetări sistematice şi de salvare; 1986 – 1991; V. Bobi, A. Paragină; A. Apostu

aşezare şi necropolă ep. bronz; aşezare sec. VI; locuinţe sec. XI – XIII; locuinţe sec. XIII – XIV

 

Vieroşi, mânăstirea ‑, vezi Făgetu, oraş Mioveni, jud. Argeş

 

Vintilă Vodă, com. Vintilă Vodă, jud. Buzău

sondaje; 1983; R. Florescu, C. Măciucă

mănăstire ; sec. XVI

 

Vlădeni, com. Vlădeni, jud. Ialomiţa

  Popina Blagodeasca

sondaj (secţiune 40 m.); 2000 – 2001; Şt. Olteanu, E. Corbu

urme ep. bronz, geto‑daci, aşezare sec. IX –­ X

 

Vlădiceasca, com. Valea Argovei, jud. Călăraşi

  „Ochiul lui Velicu” *

sondaje; 1980 – 1981; G. Trohani

aşezări; sec. IX – X;  sec. XVI; sec. XVIII – XIX

 

Vlădiceasca, (Tâncăbeşti), com. Snagov, jud. Ilfov *

salvare, 1994 – 1995; V. Sandu

aşezare sec. VI; urme sec. X, XVIII – XIX

 

Voineşti, com. Voineşti, jud. Dâmboviţa

  „Cetate”    

cercetări sistematice; 2001; Gh. I. Cantacuzino, A. Ioniţă, P. Diaconescu, Gh. Olteanu

fortificaţie pământ; sec. VIII – X

 

Zidurile, com. Mozăceni, jud. Argeş

  „La Ziduri”

salvare; 1988; Sp. Cristocea

ruine biserică  sec. XVII

 

Zimnicea, jud. Teleorman

  „Cetate”

cercetări sistematice; 2000 – 2002; M. Babeş, G. Trohani, D. Spânu, I. Pătraşcu

urme ep. bronz, Hallstatt; aşezări: Latčne; sec. XIV

 

 

 

 

 

Puncte cercetate    247

 

Localităţi     146                                  

 

Săpături urmărind alte perioade -  65

 

Săpături de salvare - 124

Cercetări legate de restaurare -  45

Cercetări sistematice - 84

Sondaje de informare - 21

 

Aşezări - 115

  dintre care aşezări urbane - 15

Necropole, morminte - 58

Biserici - 94

Mânăstiri, schituri - 52

Cetăţi - 5

Reşedinţe domneşti - 5

Curţi boiereşti - 1

 

Sec. IX – XI 45 (IX – X: 23; X: 10; X – XI: 12)

Sec. XI – XIII 3

Sec. XIII – XIV 16 (XIII: 4; XIII – XIV: 12)

Sec. XIV – XV 23 (XIV: 7; XIV – XV: 14; XV: 2)

Sec. XV – XVI 28 (XV – XVI: 13; XVI: 15)

Sec. XVI – XVII 29 (XVI – XVII: 14; XVII: 15)

Sec. XVII – XVIII 23      

Sec. XVIII – XIX 61 (XVIII: 24; XVIII – XIX: 29; XIX: 8)

Sec. XV – XVIII 31

 

 

 

 

Localităţi în care s‑au descoperit urme din sec. XIII

 

Băleni Români, com. Băleni, jud. Dâmboviţa *

cercetări sistematice; 1980 – 1981, 1984 – 1985; L. Musca, T. Musca

aşezări; Hallstatt; sec. V – VII; sec. XIII – XIV – XV

Beciu, com. Vârteşcoiu, jud. Vrancea     „Cariera de argilă” *

cercetări sistematice; 1985 – 1989, 1991, 1997, 2000; V. Bobi, A. E. Apostu

aşezări; ep. bronz; sec. XII – XIII; morminte sec. XII – XIII

Brăila

  Str. Cetăţii nr. 70

cercetări sistematice; 1986, 1989 – 1992; I. Cândea, S. Pandrea

necropolă de inhumaţie (51 morm.); sec. XIII – XIV

Celei, or. Corabia, jud. Olt     Sucidava *

cercetări sistematice; 1994, 1995, 1996; O. Toropu, P. Gherghe; 1997, 1998; P. Gherghe, L. Amon, Fl. Bâciu

oraş şi cetate romană şi romano‑bizantină; locuire sec. XIII – XIV şi XV – XVI

Cetăţeni, com. Cetăţeni, jud. Argeş

cercetări sistematice; 1978 – 1983, 1986; L. Chiţescu, A. Păunescu, Sp. Cristocea, A. Sion

aşezare; necropolă; sec. XIII, XIV, XV – XVI

Cernele, mun. Craiova

— „Poianca” *

salvare; 1981 – 1989; P. Gherghe

aşezări: Hallstatt; geto‑daci; sec. VI; sec. XIII – XIV (nivel discontinuu)

Curtea de Argeş, jud. Argeş

  Biserica Domnească Sf. Nicolae

cercetări restaurare; 1983 – 1984; N. Constantinescu, Sp. Cristocea, R. Maschio    

biserică, reşedinţă; sec. XIII – XIV

  oraşul medieval

cercetări sistematice; 1979 – 1980; L. Bătrâna, A. Bătrâna

aşezare urbană; sec. XIII – XIV

Drobeta – Turnu Severin, jud. Mehedinţi

  zona de sud‑vest a castrului *

cercetări restaurare; 1999; Gh. I. Cantacuzino, I. Stîngă

fortificaţii; sec. II – VI, XIII

  Cetatea Severinului

salvare; 1989; M. Davidescu

cetate; sec. XIII – XIV – XV

Fărcaşu de Sus, com. Fărcaşele, jud. Olt

  „Sălişte” *

salvare; 1984?; M. Nica

aşezări şi necropole: neolitic, ep. bronz; Hallstatt; daco‑roman; sec. XIV , XVI

  „Cimitir” *

salvare; 1990?; M. Nica, M. Vasilescu

aşezări: neolitic; geto‑daci; sec. XIII

Goranu, mun. Râmnicul Vâlcea, jud. Vâlcea

salvare; 1983; E. Busuioc

aşezare; sec. XIII – XIV ?

Ostrovu Mare, com. Gogoşu, jud. Mehedinţi     Km. 875

salvare; 1979; V. Boroneanţ, Gh. Crăciunescu

aşezare; morminte; sec. XIII – XIV

Târgovişte, jud. Dâmboviţa

  „Banca Agricolă”

salvare; 1992; L. Musca, T. Musca

aşezare rurală, sec. XII – XIII (?); aşezare urbană; sec. XIV  – XV, XVI – XVII

  „Chindia”

salvare; 1989; L. Musca, T. Musca

aşezare rurală, sec. XIII – XIV (?); aşezare urbană; sec. XIV  – XVII, XVIII – XIX

  „Suseni”, Şcoala nr. 4

cercetări sistematice; 1980 – 1984, 1995; L. Musca, T. Musca

locuire sec. III – IV; sec. VIII – IX; aşezare urbană; sf. sec. XIII;  sec. XIV – XV; sec. XVII

Vârteşcoiu, com. Vârteşcoiu, jud. Vrancea *

cercetări sistematice şi de salvare; 1986 – 1991; V. Bobi, A. Paragină; A. Apostu

aşezare şi necropolă ep. bronz; aşezare sec. VI; locuinţe sec. XI – XIII; locuinţe sec. XIII – XIV

 

Localităţi în care s‑au descoperit urme din sec. XIV

 

Basarabi, mun. Calafat, jud. Dolj

— „Hunia Catârului”

salvare; 2001; P. Gherghe, M. Nica

cuptor (din aşezarea cercetată în 1967); sec. XIV

Brăila, jud. Brăila, aşezare urbană

  Str. Belvedere nr. 10

cercetări sistematice; salvare; 1991, 1992; I. Cândea, S. Pandrea

locuinţă supr.; mormânt inhumaţie; bordei, gropi; sec. XIV  – XVI; sec. XVII; sec. XIX – XX

  Calea Călăraşilor nr. 19 – 21

cercetări sistematice; salvare; 1992 – 1993; I. Cândea, S. Pandrea, D. Pandrea

bordei; gropi; morminte inhumaţie; sec. XIV  – XV; sec. XV – XVI; sec. XVI – XVII; sec. XVII – XVIII; sec. XVIII – XIX

  Str. Gh. Marinescu nr. 15

cercetări sistematice; salvare; 1993; I. Cândea

locuinţă supr.; gropi; sec. XIV  – XV; sec. XVI – XVII

Buciumeni, oraş Buftea, jud. Ilfov       Fostul sat Măneşti

cercetări sistematice; 1978 – 1982, 1984;A. Ştefănescu

necropolă; sec. XIV  – XV

Bucureşti

  Străuleşti – Măicăneşti

cercetări sistematice; 1960 – 1981; salvare; 2000; P. I. Panait, V. Sandu – Cuculea

aşezări, locuinţe şi gropi: neolitic, ep. bronz, sec. II – IV, VI – VII, X, XIV – XVI, necropole sec. XIV  XVI(1960 – 1981)

Câmpulung Muscel, jud. Argeş      Curtea domnească – Ansamblul Mânăstirii „Negru Vodă”

cercetări sistematice; 1975 – 1977, 1981– 1982, 1984, 2000 – 2003; Gh. I. Cantacuzino, Sp. Cristocea, Şt. Trâmbaciu

curte domnească, sec. XIV; mănăstire, sec. XVII – XIX

Dumbrava, com. Ulmi, jud. Dâmboviţa      „Obreja – Jghiaburi”

cercetări sistematice; 1981, 1983; P. Diaconescu, G. Mihăescu

urme ep. bronz; sec. IV; aşezare sec. XIV ­– XV

Dulceanca, com. Vedea, jud. Teleorman *

cercetări sistematice; 1978 – 1979; S. Dolinescu‑Ferche

aşezări sec. II – I a. Chr., sec. III, sec. VI – VII; urme sec. XIV

Fărcaşu de Sus, com. Fărcaşele, jud. Olt     „Sălişte” *

salvare; 1984?; M. Nica

aşezări şi necropole: neolitic, ep. bronz; Hallstatt; daco‑roman; sec. XIV , XVI

Fierbinţi‑Târg, com. Fierbinţi‑Târg, jud. Ialomiţa      „Malu Roşu” *

salvare; 1980 – 1983; B. Filipescu

aşezare sec. VI – VII; sec. XIV /XV; sec. XVI ? – XVII

Gherghiţa, com. Gherghiţa, jud. Prahova   — Zona de la NV de biserica „Sf. Procopie”

cercetări sistematice; 1999 – 2000; Şt. Olteanu; N. Grigore; C. Hoinărescu

aşezare rurală sec. XIV; aşezare urbană sec. XV  – XVII

Giurgiu, jud Giurgiu    „Cetate”

cercetări sistematice; 1975 – 1995, 1998; D. Căpăţână

cetate; sec. XIV  – XIX

Leleşti, com. Leleşti, jud. Gorj

salvare; 1989; V. Rădulescu

aşezare; sec. XIV – XV

Locusteni, com. Daneţ, jud. Dolj *

cercetări sistematice; 1979 – 1981; Gh. Popilian

aşezări; Hallstatt; sec. II – III; sec. IV; bordei sec. XIV

Măriuţa, com. Belciugatele, jud. Călăraşi *

cercetări sistematice; 1984 – 1991, 2000; M. Şimon; M. Neagu, E. Paveleţ, V. Parnic

aşezare; neolitic; materiale ep. bronz, sec. IV, sec. XIV  ? – XVII

Piatra – Sat, oraş Piatra Olt, jud. Olt     „Vadul Codrii” *

salvare; 1987 ?, 1997; M. Nica, E. Deleanu, I. Ciucă, E. S. Teodor; 1998, E. S. Teodor

aşezări: neolitic; ep. bronz; Hallstatt; sec. VI; sec. XIV ? – XVI; necropolă, sec. XVI

Plosca, com. Bistreţ, jud. Dolj      „Cabana de metal” *

cercetări sistematice; 1995, 2000; I. Motzoi‑Chicideanu, M. Chicideanu‑Şandor,F. Ridiche, S.        Oanţă, C. Borş, T. Vasilescu, A. Dragoman, M. Tache, B. Tănăsescu

necropolă, ep. bronz; locuire Coţofeni, Basarabi, sec. XIV

Polata, mun. Târgu Jiu, jud. Gorj     „Câmpul lui Pătru”

cercetări sistematice; 1980 – 1995; V. Rădulescu, P. Rădescu, I. Cămui

pivniţe de piatră a patru construcţii ; sfârşitul sec. XIV  – XVI

Râmnicul Sărat, jud. Buzău     Ansamblul fostei mânăstiri

cercetări restaurare; 1991 –1994, 1997 – 2000; E. Lupu; A. Nicodei. A. Apostu

aşezare sec. XIV  – XV; mănăstire  sec. XVI – XVIII

Râmnicul Vâlcea, jud. Vâlcea

  Parc – oraşul medieval

cercetări sistematice; 1979 – 1980; E. Busuioc, L. Melnicu, Şt. Bănică, P. Beşliu

aşezare urbană; sec. XIV – XV ?

  Inăteşti (Hinăteşti)

cercetări sistematice; 1979 – 1980; E. Busuioc

aşezare; biserică; sec. XV – XVI

Reşca, com. Dobrosloveni, jud. Olt      Romula *

cercetări sistematice; 1983 – 1992, 1997, 1998; Gh. Popilian, M. Vasilescu, M. Negru

aşezări: neolitic; ep. bronz; ep. romană; sec. VI; locuinţe sec. XIV ; necropolă romană sec. II – III;   necropolă   sec. XIV  – XV

Snagov, jud. Ilfov     mânăstirea Snagov

salvare (sondaje restaurare); 1996; Gh. I. Cantacuzino

mânăstire ; sec. XIV , XVI

Tabla Buţii, sat Slon, com. Ceraşu, jud. Prahova

cercetări sistematice; 1995 – 1996, 1998; L. Chiţescu, D. Căpăţână, A. Ioniţă, S. Teodor; B. Ciupercă, D. Spânu

cetate; sec. XIV  – XVIII

Târgovişte, jud. Dâmboviţa

  Curtea Domnească

cercetări sistematice; 1976, 1979, 1986; N. Constantinescu şi colaboratorii

aşezare urbană; sec. XIV; reşedinţă domnească; sec. XIV – XVIII

  Str. Rapsodiei – „Stelea Veche”

cercetări sistematice; 1978 – 1979; P. Diaconescu, C. Ionescu

biserică; sec. XIV – XV

  Ansamblul Stelea

cercetări restaurare şi sistematice; 1970 – 1972; 1980 – 1983; Gh. I. Cantacuzino, P. Diaconescu, G. Mihăescu

aşezare urbană; sec. XIV  – XVII

  Biserica Geartoglu

cercetări restaurare; 1988 – 1989; P. Diaconescu, G. Mihăescu

biserică; sec. XIV – XV, XVI, XVII

Topolniţa, com. Izvorul Bârzii, jud. Mehedinţi     Schitul Topolniţei

cercetări restaurare; 1999; D. Mihai

biserică; sec. XIV ? – XVII

Turnu Măgurele, jud. Teleorman     Cetatea Turnu

cercetări sistematice; 1978 – 1980; Gh. I. Cantacuzino, A. Sion

cetate; sec. XIV  – XIX

Tutana, mânăstirea‑ , com. Băiculeşti, jud. Argeş

cercetări sistematice restaurare; 1987, 1990; Sp. Cristocea

fundaţii biserică  sfârşitul sec. XIV  – XV; mănăstire ; sec. XVI

Ursaţi, jud. Gorj

sondaje; 1982; V. Rădulescu

materiale sec. XIV – XV, XVI; fundaţii biserică  lemn; sec. XVII – XVIII

Valea Mânăstirii, com. Cătunele, jud. Gorj

salvare; 1989; Gh. I. Cantacuzino

construcţie de cărămidă; sec. XIV

Zimnicea, jud. Teleorman     „Cetate”

cercetări sistematice; 2000 – 2002; M. Babeş, G. Trohani, D. Spânu, I. Pătraşcu

urme ep. bronz, Hallstatt; aşezări: Latčne; sec. XIV

 

 

 

Comunicare prezentată la A.R.A. 5 – aprilie 2004

copyright © Simpara 2000 – 2005, toate drepturile rezervate