Biserica mĂnĂstirii Kuzici

 

Luminiţa Dumitriu

 

Comunicarea prezentată de doamna Luminiţa Dumitriu a supus atenţiei celor prezenţi cercetările arheologice efectuate la două biserici din judeţul Caraş-Severin, în urma unui protocol de colaborare, privind restaurarea celor două monumente, încheiat în 1990 între Direcţiile Monumentelor Istorice din România şi Iugoslavia.

Cele două biserici, aflate în satele Zlatiţa şi Kuzici, reprezintă două biserici simple (biserici-sală), aflate într-o avansată stare de degreadare în momentul efectuării cercetării arheologice; din păcate, procesul de degradare continuă căci restaurarea lor nu s-a realizat nici astăzi.

Cercetarea arheologică a evidenţiat pentru prima dintre ele că a fost construită la sf. sec. al XIII-lea – începutul sec. al XIV-lea, în plan triconc, având deasupra pronaosului un turn clopotniţă. În naos au fost identificate urme de pictură, databile în secolele XIII-XIV. Biserica a suferit mai multe intervenţii, în secolul al XVIII-lea, fiind înconjurată de o centură metalică; de asemenea, în elevaţie erau folosite materiale din elevaţia bisericii anterioare.

Pentru cea de-a doua biserică cercetarea arheologică a scos la lumină faptul că aceasta a fost fundată pe locul unde anterior existase o necropolă (monede de secol XVII) şi că aceasta folosea ancadramentele bisericii de secol XVIII.

Din cauza vremii nefavorabile cercetarea arheologică nu a putut fi terminată, săpătura fiind astupată.

          Remarcăm în încheiere modalitatea atractivă prin care autoarea a prezentat rezultatele propriei cercetări, şi anume prin prezentarea unui scurt film artistic, care ne-a adus mai aproape de cele două monumente analizate.

 

 

 

Comunicare prezentată la A.R.A. 2 – aprilie 2001

Rezumat realizat, pe baza Jurnalului A.R.A., de domnişoara Adriana Panaite

copyright © Simpara 2000 – 2005, toate drepturile rezervate