Probota 2000

 

Voica Puşcaşu

 

În cadrul programului de protecţie şi conservare a monumentelor istorice finanţat de UNESCO a fost inclusă şi în anul 2000 mănăstirea Probota, unde cercetările arheologice au fost conduse de doamna Voica Puşcaşu.

În interiorul incintei au fost cercetate mai multe obiective: biserica, zidul de incintă, clopotniţa şi alte clădiri apărute.

Săpăturile arheologice de pe latura de vest au pus în evidenţă o bază de aghiasmatar şi o conductă de olane (care ocoleşte biserica dar nu şi o clădire de secol XVII).

Pe latura de sud construcţia de protecţie a fost înlăturată şi s-a reluat cercetarea lângă incintă. Aici au fost descoperite mai multe chilii de uz gospodăresc, între care şi o bucătărie dotată cu sobă. Acestea formau un întreg corp gospodăresc (au mai fost identificate şi cuptoare mari). S-a stabilit că în secolul al XVIII-lea acestea au fost dezafectate. La exterior au fost identificate două fântâni gemene şi mai multe tronsoane de pavaj din momentul funcţionării iniţiale a bisericii.

A mai rămas de cercetat zona de nord, dar pentru aceasta va fi necesară găsirea unui sponsor (sau oricum finanţare românească) căci UNESCO a întrerupt finanţarea proiectului.

 

 

 

Comunicare prezentată la A.R.A. 2 – aprilie 2001

Rezumat realizat, pe baza Jurnalului A.R.A., de domnişoara Adriana Panaite

copyright © Simpara 2000 – 2005, toate drepturile rezervate