Pictura bisericii Sfântul Nicolae din Bălinești.

Elemente grafice descoperite în pronaos

 

Geanina Deciu, Cristian Deciu

 

 

Biserica închinată Sfântului Nicolae, este construită de logofătul Tăutu pe domeniul său de la Bălinești, în aproprierea râului Siret, la cca 13 km sud-est față de orașul cu același nume. Cu rol de necropolă și paraclis al curților de reședință nobiliară, biserica domină aceste plaiuri încă din anii ’90 a-i secolului al XV-lea.

Procesul complex conservare – restaurare a picturii murale ne-a favorizat studiul atent a picturii murale din perspectiva realizării tehnologice atât pentru straturile de culoare, preparație cât și pentru structura de zidărie a monumentului.

Încă din anul 2006 am putut observa câteva forme grafice ale unui desen efectuat cu pigment roșu, aflat sub stratul de intonaco al picturii figurative și deasupra celui cu imitația asizelor (rânduri) de cărămidă. Dar constrânși de lucru pe tronsoane, limitate de dimensiunile schelei, numai în acest an, în urma accesului la toate zonele pronaosului, am  putut concluziona că desenele roșii sunt efectuate la nivelul unei giornate superioare, situată pe fețele arcelor dublou, deasupra  capitelurilor celor patru stâlpi angajați.

Aceste arce conservă manifestarea grafică a unor membrii din echipa de pictori, probabil ucenici, implicați în aplicarea stratului de var proaspăt specific picturii al  fresco. Desenele roșii reprezintă forme antropomorfe, cele mai multe cu aspect infantil, dar sunt și două compoziții efectuate de un bun cunoscător al desenului, ce reprezintă un personaj feminin pe nord și unul  masculin pe sud. Acoperite cu stratul de intonaco al picturii figurative, formele roșii au putut fi cercetate numai datorită distrugerii acestuia, ce permite restauratorului să reconstituie istoria nescrisă a unui asemenea monument.

 

 

 

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autor.

A.R.A. 13 - aprilie 2012