Monumente în colaps: reşedinţele nobiliare de pe Valea Târnavei Mari

(castelele din Boiu-Ţopa şi Buia)

Letiţia Cosnean

 

Comunicarea îşi propune să prezinte aspecte legate de starea de conservare actuală a unor reşedinţe nobiliare de pe Valea Târnavei Mari. Construite în medii rurale ca însemne de privilegiu ale familiilor nobiliare proprietare, astăzi situaţia lor devine alarmantă. Atât specialişti interesaţi în păstrarea acestor edificii dar şi media au semnalat starea de pericol în care se afla majoritatea dintre ele.

Prezentarea se concentrează pe ilustrarea a două exemple de castele aflate în stare de colaps – castelul Bethlen din satul Boiu-Ţopa şi castelul Bolyai aflat în satul Buia.

Pe baza acestor exemple, prezentarea susţine importanţa documentării monumentelor aflate în stare avansată de degradare şi prin prisma datelor inedite legate de monument care se pot releva în această stare (existenţa spoliilor zidite, faze constructive, materiale, detalii constructive).

Rezumat al comunicării care va fi prezentată la A.R.A. 11 – aprilie 2010

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autori