Arheologia teritoriului

 

Călin Hoinărescu

 

În comunicarea sa d-l Călin Hoinărescu s-a referit la planurile de amenajare a teritoriului. Foarte importante pentru elaborarea unor astfel de planuri sunt cartografia şi studiul documentelor vechi din arhive. A fost adus ca exemplu cazul unor sate din judeţul Prahova, foste sate de moşneni, unde pământul era stăpânit în devălmăşie. Din prezentarea făcută rezulta că tipul de moşie a influenţat structura aşezării. Aceasta înseamnă că, în prezent, la elaborarea planurilor pentru amenajarea teritoriului trebuie să se ţină cont de tipul de proprietate preexistent în funcţie de care s-au dezvoltat aşezările; trebuie, de asemenea, avut în vedere şi faptul că, în fiecare aşezare exista o aranjare funcţională (trama stradală circulară, case orientate spre soare).

Un alt exemplu a fost acela al proprietăţilor mănăstireşti, care formau adevărate macrostructuri. În funcţie de aceste realităţi ca şi de viziunea general istorică trebuie elaborate noile planuri de amenajare a teritoriului.

 

 

 

Comunicare prezentată la A.R.A. 1 – aprilie 2000

copyright © Simpara 2000 – 2005, toate drepturile rezervate