ORAȘUL MEMORABIL. UN DISCURS POSTMODERN DESPRE BRAȘOVUL MEDIEVAL

Ovidiu TALOȘ, Ștefan UNGUREAN

Universitatea Transilvania, Brașov

 

Centrele istorice ale orașelor transilvane pot fi privite drept locuri de subiectivare, ale exprimării unor multiple stiluri de viață sau mașinării ale dorinței, dispozitive în care ești sedus sau te simți obligat să intri, prin oferta de consum, prin participarea la ritualuri politice. În starea ,,dorinței care supune” (Deleuze), spațiul este reinterpretat și revalorizat. În starea ,,dorinței supuse”, clădirile îndeplinesc un rol mai degrabă scenografic, ca manifestări ale ,,puterii” sau ale comerțului. În ambele situații, există un acord mai mult sau mai puțin contingent al locului cu istoria lui.

Cu o scenografie pusă la punct, un patrimoniu restaurat, este ,,loc” pentru un ,,oraș al spectacolului”, al spațiului heterotopic, realitate și imaginar în același timp. De aici preocuparea pentru ,,fantomarea” spațiului, prin tot felul de exerciții de recuperare fragmentară a trecutului feudal. Noțiunea de ,,spirit” adună la un loc lucruri disparate, într-o iluzie care se numește ,,continuitate”. Numai că istoria este marcată de discontinuități. ,,Spiritul” rezolvă opoziția dintre ,,structur㔠și ,,devenire” întotdeauna în favoarea ,,structurii”, el fiind însă de nenumărate ori ,,tulburat” de exemplele de discontinuitate. Este loc de creativitate în centrele istorice? Eterna dilemă: are dreptul la existență o construcție nouă într-un cadru arhitectural medieval?

Aparținem unei comunități prin împărtășirea unui mental comun. În 2003 jumătate dintre brașoveni considerau că verdele este culoarea dominantă a orașului, un sfert apreciau că orașul este multicolor, iar cărămiziul și griul erau apreciate drept culorile reprezentative de o zecime din locuitori.

În clară moștenire paulinică, prezentul este sinteza dintre un trecut neterminat și un viitor deschis. Sau cum spune Derrida, trăim între două moșteniri, cea pe care am primit-o și cea pe care o lăsăm. În 2003 am fi putut spune că doar o facțiune din locuitorii orașului ar fi atenți la problemele legate patrimoniul centrului istoric și asta întrucât pentru majoritatea locuitorilor și a elitei, trecutul orașului nu are legătură cu viața lor. Ar fi fost firesc să anticipăm că viitorul care se va edifica prin moment, adică urma de astăzi,  va avea toate șansele să producă discontinuitatea, ruptura cu trecutul.

Ca să ai grijă de ceva, trebuie să-l îndrăgești (Heidegger). Ca să-l îndrăgești, trebuie să crezi în el, în viitorul lui, adică în ceva invizibil. Numai că verbul ,,a crede” a intrat în suferință, căci ,,nimeni nu mai crede în real și nici în evidența propriei vieți” (Baudrillard). I-am refuzat transcendenței dreptul la ființă, în favoarea imanentului și acum l-am făcut praf și pe acesta. Avem cu toții o problemă, aceea ,,subiectului” și a relației  acestuia cu ,,adevărul”.

Salvarea moștenirii este posibilă dacă asocierea locului cu diferite experiențe produce un atașament cosmopolit, în termeni de ,,prezent”. Salvarea moștenirii are șanse dacă ceilalți constituenți (arhitecți, decidenți, locatari) ar dobândi conștiința de membri ai comunității și prin ea, cea de transcendență. Pentru așa ceva  e nevoie de cunoașterea istoriei locului, ca premisă a restaurării ideii de ,,viitor”. Cu o condiție suplimentară pentru arhitecți: vocație profesională.