AMFITEATRUL DE LA TOMIS - O ADUCERE ÎN DISCUȚIE. TEORII ȘI IPOTEZE

Marius STREINU

Universitatea București

 

Dezbateri pe tema existenței unui amfiteatru în orașul antic Tomis lipsesc cu desăvârșire în sfera științifică din țara noastră. În afara datelor publicate de coordonatorul săpăturilor din momentul descoperirii, A. Rădulescu și care se întind pe o pagina și jumătate, alte date nu avem disponibile. Referirile la acest edificiu în publicațiile de specialitate sunt pasagere din cauza lipsei de informații sau a accesibilității publicației autorului descoperirii. Autorii lucrărilor care menționează amfiteatrul se rezumă fie la a accepta existența acestuia și oferă date extrem de sumare, fie contestă această interpretare și propun o altă funcționalitate a acestui monument.

Prezentarea își propune o interpretare proprie a edificiului, coroborând datele existente cu alte edificii ce au ca scop susținerea reprezentărilor luptelor de gladiatori și vânătorilor de animale. Una din intențiile prezentării este de a propune o aproximare a mărimii edificiului precum și a numărului de spectatori pe care îl putea acomoda.