GUNDESTRUP ȘI TEZAURELE DACICE. FRAGILITATEA CORELĂRILOR

Daniel SPÂNU

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București

 

La scurt timp de la descoperirea lor în 1891, plăcile cu reliefuri ale cazanului de la Gundestrup (Iutlanda, Danemarca) au fost comparate multor creații iconografice în metal prețios din perioada elenistică/republicană târzie (în regiunile mediteraneene), respectiv din perioada târzie La Tène (în Barbaricum). Printre numeroasele analogii (falerele din insula Sark, falerele de la Stara Zagora, Helden sau Oberaden, falerele de proveniență vest-anatoliană păstrate la Muzeul Louvre ș.a.), au fost evocate și reliefurile în metal prețios din tezaurele Daciei preromane. Totodată, în dezbaterile dedicate originii meșterilor care au realizat cazanul de la Gundestrup, a fost evocată și posibila lor proveniență balcanică. Argumentele acestei alternative interpretative, avansate de un număr deloc neglijabil de autori, au fost întemeiate pe detalii a căror importanță a fost exagerată. Ca și analogiile lor (inclusiv falerele din tezaurele dacice), reliefurile cazanului de la Gundestrup reflectă un stil internațional ale cărui surse pot fi identificate în orfevreria elenistică și republicană. Argumente consistente, desprinse din studiul tehnologiei cazanului, ca și din analiza programului său iconografic, indică origina vest-europeană (nordul Galliei, sud-vestul Germaniei) atât a comanditarilor, cât și a meșterilor implicați în realizarea acestei piese de excepție.