MONUMENTE ALE EROILOR. STUDII DE CAZ DIN BUCUREȘTI

Monica SEBESTYEN

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

 

Pe lângă cele două evenimente aniversare marcate de acest simpozion, aș mai adăuga unul care, chiar dacă vine dintr-o altă direcție decât cea a protecției patrimoniului, poate fi strâns legat de tema memoriei și a monumentelor - și anume împlinirea a 100 de ani de la începerea primului război mondial. Amploarea acestui război și numărul victimelor fără precedent care au afectat întreaga Europă au determinat multiplicarea practicilor comemorative. Astfel, se răspândește un nou tip de monument dedicat eroilor, care are menirea de a păstra memoria celor mulți și anonimi care și-au pierdut viața.

În acest context, consider oportună revizitarea monumentelor eroilor din țară, și în special din Bucureștiul interbelic, și scoaterea la iveală a unor documente de arhivă referitoare la acestea. De asemenea, pentru aprofundarea procesului decizional și a mecanismelor care au stat la baza ridicării lor, este investigată activitatea Comisiunii Monumentelor Publice (comisie înființată în anul 1929 pentru avizarea monumentelor publice, care este diferită de Comisiunea Monumentelor Istorice).

Ilustrarea demersului care a stat la baza construirii acestor monumente și a istoricului lor vor fi folosite pentru a pune în discuție rolul lor comemorativ actual.