ELEMENTE STRUCTURALE DIN FONTĂ ȘI FIER ÎN ARHITECTURA BUCUREȘTIULUI

Anamaria MORTU

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

 

Transformările suferite de arhitectura orașului după a doua jumătate a secolului al XIX-lea vor beneficia din plin de adoptarea la scară largă a fierului și fontei ca materiale de construcție.

Aceste materiale sunt folosite ca soluții tehnice împotriva propagării incendiilor sau pentru ranforsarea clădirilor, dar permit, în același timp, trecerea de la o arhitectur㠄închisă”, masivă la o arhitectur㠄vitrată”, emblemă a marilor orașe apusene adusă în acest spațiu de arhitecții străini ce au profesat în această perioadă.

Stâlpii din fontă și grinzile din profiluri laminate (uneori chiar șine de cale ferată) vor înlocui treptat zidăria masivă și vor permite deschiderea spațiilor interioare spre „lumina” străzilor.

În contextul dispariției unei părți semnificative a fondului construit, cercetarea de arhivă poate oferi o imagine obiectivă a amprentei pe care cele două materiale și-au lăsat-o asupra arhitecturii și orașului.