EMILE-ANDRÉ LECOMTE DU NOUŸ: ARHITECTURA MEDIEVALĂ LA ÎNCEPUTURILE MODERNITĂȚII ROMÂNEȘTI

Horia MOLDOVAN

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

 

Emile-André Lecomte du Nouÿ a fost și continuă să fie un nume adesea citat în scrierile de istoria arhitecturii și restaurării românești. Deși s-a scris mult despre opera sa de restaurator sau de „distrugător” al unora dintre cele mai importante monumente de arhitectură veche românească, personalitatea și activitatea lui Lecomte du Nouÿ sunt subiecte încă departe de a fi fost epuizate. Pregătit în Franța în echipa lui Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, Lecomte du Nouÿ părăsea țara natală în 1873 ca membru al unei misiuni arheologice în Orientul Apropiat. La cererea principelui Carol, Viollet-le-Duc (pe care îl cunoscuse personal în timpul sejurului petrecut la reședința lui Napoleon al III-lea de la Compiègne, în 1863) îl recomanda pe Lecomte du Nouÿ pentru scoaterea din impas și desăvârșirea restaurării bisericii mănăstirești de la Curtea de Argeș. Sosit în Principatele Unite în 1875 pentru o perioadă de doi ani, Lecomte du Nouÿ urma să primească numeroase alte lucrări, prelungindu-și șederea și întemeind un birou propriu („Serviciului special de restaurări”) care a funcționat până la moartea sa, în 1914, în paralel cu serviciul statului – Comisiunea Monumentelor Istorice. Criticile intervențiilor conduse de Lecomte du Nouÿ s-au făcut auzite în rândurile profesioniștilor sau ale elitei românești încă de timpuriu. Cu toate acestea, interesul și preocuparea familiei regale – mai ales a regelui – pentru lucrările arhitectului francez, au permis continuarea șantierelor, dezbaterile aprinse din presă, discuțiile publice sau anchetele financiare rămânând fără urmări.

În ciuda faptului că activitatea lui Lecomte du Nouÿ a făcut obiectul a numeroase studii mai mult sau mai puțin amănunțite (Alexandru Lapedatu, Teodora Voinescu, Toma T. Socolescu, Grigore Ionescu, Gheorghe Curinschi, Oliver Velescu, Carmen Popescu etc.), bogatul material de arhivă păstrat – în special planșele releveelor și proiectelor, sau schițele și notițele din caietele de călătorie ale arhitectului – a fost mult prea puțin exploatat. Cercetarea materialelor proiectelor lui Lecomte du Nouÿ oferă, pe de o parte, o privire asupra căutărilor și experimentelor artistice desfășurate într-un context cultural aflat la începutul unei modernități ce privea spre valorile occidentului european și, pe de altă parte, pretextul pentru incursiuni într-un trecut, mai mult sau mai puțin îndepărtat, a cărei cunoaștere a rămas până în prezent, adesea, superficială. Cum erau organizate ansamblurile și cum erau rezolvate clădirile care compuneau mănăstirile de la Curtea de Argeș sau Trei Ierarhi din Iași, cum arătau și cum funcționau bisericile Sf. Nicolae Domnesc din Iași, Sf. Dumitru din Craiova sau vechea Mitropolie de la Târgoviște, sunt doar câteva dintre întrebările la care o analiză a desenelor și rapoartelor ieșite din biroul condus de Lecomte du Nouÿ, ar putea oferi un răspuns obiectiv.