ANALIZA POLIPTICELOR MEDIEVALE DIN TRANSILVANIA CU AJUTORUL REFLECTOGRAFIEI ÎN INFRAROȘU

Ferenc MIHÁLY

Sovata

 

În Transilvania se păstrează peste 30 de altare cu aripi, care au fost înălțate înaintea reformei Bisericii Occidentale din mijlocul secolului al XVI-lea. Majoritatea acestor poliptice construite în stil gotic și renascentist se păstrează în bisericile evanghelice, partea cealaltă în biserici romano-catolice, iar câteva opere și fragmente de altar au ajuns în colecțiile muzeelor. Aceste opere, în cursul secolelor au suferit modificări, reparații, repictări, iar în anii 1970-1980, în atelierul doamnei Gisela Richter, mare parte a altarelor a fost restaurată. Cu ocazia restaurării acestor retabluri, s-au efectuat lucrări de conservare, dar și reconstituiri, repictări sau completări nejustificate.

Aceste construcții de lemn sunt confecționate din lemn de rășinoase și de tei, pictura fiind realizată în tehnica tempera grasă, suprafața fiind împodobită bogat cu foiță de aur și argint. Analiza tablourilor pictate cu ajutorul reflectografiei în infraroșu este o metodă de analiză nedistructivă, prin care obținem informații importante referitoare la tehnica de execuție, modul de pictare al acestor tablouri.

Din inițiativă proprie am putut analiza în jur de 20 de poliptice și din rezultatele obținute am dori să Vă împărțim câteva detalii, observații.