BĂILE TURCEȘTI DIN TIMIȘOARA – UN MONUMENT ARHEOLOGIC INEDIT ÎN CONTEXTUL REABILITĂRII CENTRULUI ISTORIC AL ORAȘULUI

Dorel MICLE, Mariana BALACI CRÎNGUȘ, Ioan ANDREESCU

Universitatea de Vest, Timișoara

 

Primăria municipiului Timișoara a demarat în decembrie 2013 lucrările de reabilitate a infrastructurii din cartierul Cetate ce au afectat aproape întreg teritoriul zonei istorice a orașului.  Timișoara a fost ocupată de otomani în 1552 și până în 1716 (anul cuceririi Timișoarei de către austrieci), orașul este supus unor modificări care privesc trama stradală (întortocheată, după modelul oriental) pe care se înghesuiau clădiri din lemn și chirpici, dar și clădiri de for public, printre care Moscheea Mare și Baia Mare a orașului. Harta Timișoarei întocmită de căpitanul imperial Perette, în preajma cuceririi orașului de către austrieci, ilustrează cele două clădiri, localizându-le cu precizie, ceea ce dovedește că ele erau reprezentative pentru oraș.

Săpăturile arheologice preventive demarate în decembrie 2013 au scos la iveală, în Piața Libertății din Timișoara, un edificiu public de mari dimensiuni, impresionant prin tehnica de execuție dar și prin dispunerea spațială a încăperilor. Clădirea avea un sistem de încălzire prin podea, de tip hypocaust și pereți masivi din cărămidă ce se sprijineau pe o fundație din grinzi de lemn încastrate în zidărie. Alături de Moscheea Mare, descoperită în apropiere (în Piața Sf. Gheorghe), Băile turcești identificate și excavate de echipa noastră, reprezentau centrul vieții orășenești a Timișoarei în perioada stăpânirii otomane.

Studiul nostru prezintă rezultatele cercetării arheologice, descrierea caracteristicilor arhitectonice, tehnicile de construcție, artefactele identificate în interiorul și în preajma acestui edificiu, o propunere de reconstituire virtuală și considerații privind importanța acestuia pentru istoria orașului.