ARHITECTURĂ ȘI ARHEOLOGIE EXPERIMENTALĂ: RECONSTITUIREA UNEI LOCUINȚE PREISTORICE ȘI OBSERVAȚII PRIVIND MODUL DE DEGRADARE ÎN TIMP

Sebastian Stan , Octavian Cazacu

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

Cătălin Lazăr

Muzeul Național de Istorie a României, București

 

În anul 2010, din inițiativa Muzeului Național de Istorie a României, în colaborare cu Asociația Română de Arheologie, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniul Național Călărași, Primăria Comunei Mînăstirea - jud. Călărași, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București și Facultatea de Istorie București, s-a desfășurat prima ediție a proiectului Arhitectură & Arheologie Experimentală, care a avut drept scop reconstituirea la scara 1 : 1 a unei locuințe aparținând culturii Gumelnița, pe baza datelor arheologice acumultate în urma cercetărilor desfășurate în situl de la Sultana-Malu Roșu, jud. Călărași. Prin această reconstrucție s-a urmărit estimarea volumului de materiale utilizate la ridicarea unor asemenea construcții, în corelare cu factorul uman, cât și perioada de timp necesară pentru edificare. Un alt scop al experimentului a fost reconstituirea și verificarea tehnicilor de construcție a locuințelor de suprafață, pe baza vestigiilor arheologice descoperite în teren (fragmente de pereți cu amprente ale materialelor de construcție; fragmente de pari carbonizați; dimensiunile și planografia gropilor de pari etc.) și a informațiilor indirecte oferite de plastica gumelnițeană (modelele miniaturale de locuințe), care în mare măsură sunt reflectate prin date etnografice (la care s-a apelat pentru verificarea unor ipoteze de lucru). De asemenea, proiectul a urmărit și înregistrat timp de 3 ani (2011-2013) modul în care construcția preistorică se degradează, precum și efectele datorate factorilor climatici. Comunicarea de față va prezenta rezultatele obținute în cadrul acestui proiect în intervalul 2010-2013.

Această comunicare științifică se derulează în cadrul proiectului tip PN-II-ID-PCE-2011-3-1015 susținut de CNCS-UEFISCDI (contract nr. 187/05.10.2011).