ANALIZA UNOR PARTICULARITĂȚI ALE SISTEMULUI CONSTRUCTIV EXISTENT ÎN ZONA DEFINITĂ DE STRĂZILE LIPSCANI, ZARAFI, GABROVENI ȘI ȘELARI

Valeriu-Eugen DRĂGAN

 

Cercetarea componentelor structurale identificate în linia mediană longitudinală din insula urbană definită de străzile Lipscani, Zarafi, Gabroveni și Șelari pornește de la infirmarea unei ipoteze - anterioară cercetărilor arheologice întreprinse în urmă cu câțiva ani -, conform căreia cel puțin la nivelul subsolului din perimetrul amintit s-ar putea vorbi de existența unor urme ale zidului de incintă ale Curții Vechi.

Așa după cum, în mod incontestabil, rezultă din concluziile cercetărilor arheologice finalizate în octombrie 2008 și prezentate în „Raport de arhitectură - Structurile arheologice de pe strada Gabroveni”, urme ale zidului de incintă se află cu certitudine într-o zonă situată paralel, la sud de zona la care se referea presupunerea amintită anterior.

Se pune totuși întrebarea firească: Care este motivația unui zid median - aparent supradimensionat - situat între strada Lipscani și Gabroveni?

Analiza documentelor cartografice relevă o particularitate a reliefului, care ar putea să fie răspunsul la această întrebare. Se remarcă o pronunțată diferență de nivel între strada Lipscani și strada Gabroveni, situație care - pentru asigurarea stabilității construcțiilor din acea zonă - a impus soluția structurală prin care consolidarea terenului este asigurată de acest zid median „supradimensionat”.