MEMORIE INDIVIDUALĂ, MEMORIE COLECTIVĂ. PARCELAREA BAZILESCU DIN BUCUREȘTI

Hanna DERER

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

 

„Impregnate cu mesajul trecutului” (Carta de la Veneția, 1964, [Preambul]), monumentele istorice, indiferent de tip, intervin (în consecință) în procesele care constituie și întrețin memoria care, dat fiind faptul c㠄patrimoniul cultural al fiecăruia este patrimoniul cultural al tuturor” (Documentul de la Nara referitor la autenticitate, 1994, art. 8), se presupune a fi una colectivă. Pe de altă parte, relativ frecvent, gesturile care dau naștere imobilelor, ansamblurilor, fragmentelor de orașe sau sate care, în timp, câștigă statutul de monumente istorice, sunt gesturi individuale al căror ecou este menit mai degrabă memoriei individuale (a unei anume persoane sau a unui grup restrâns de persoane). Una dintre variantele posibile ale acestui parcurs de la memoria individuală la memoria colectivă este ilustrată de către ceea ce s-a născut ca așezarea Bucureștii Noi pentru a ajunge să fie în prezent nu doar nucleul unui cartier cunoscut al Bucureștiului ci și unul dintre depozitarii oficiali al unei părți importante din identitatea acestui oraș. Monumentul istoric numit „Parcelarea Bazilescu” reprezintă studiul de caz care a prilejuit identificarea și analizarea acestei relații dintre individ (fondatorul său, Nicolae Bazilescu) și comunitate (parohia omonimă).