ARHIVA ICONOGRAFICĂ „I.D. ȘTEFĂNESCU” – MEMORIA UNEI COLECȚII

Iuliana DAMIAN, Oana BORLEAN, Adriana VÎLCU

Institutul Naţional al Patrimoniului, Bucureşti

 

Arhiva iconografică „I.D. Ștefănescu” este numele unei colecții de diapozitive pe sticlă (cca. 1500) găzduită în laboratorul de istoria artei din cadrul Facultății de Istorie a Universității din București. Se presupune că această colecție a fost constituită de istoricul de artă și bizantinologul Ioan D. Ștefănescu (1886-1981) în perioada 1930 – 1940, în anii specializării sale la Paris, după exemplul celebrelor colecții ale istoricilor de artă Gabriel Millet (1867-1953), Andre Grabar (1896 – 1990) sau Henry Focillon (1881-1943).

Colecția „I.D. Ștefănescu”conține imagini cu monumente bizantine din Orient și Occident, dar și nenumărate imagini cu monumente de arhitectură din România, așa cum se prezentau la începutul secolului XX. Institutul Național al Patrimoniului în colaborare cu Universitatea din București își propune digitizarea arhivei iconografice „I.D. Ștefănescu” și punerea în valoare astfel a unui fond important pentru istoria învățământului românesc de istoria artei și în general pentru studiul patrimoniului.