TROESMIS - PROIECTUL DE CERCETARE 2011-2013

Cristina-Georgeta ALEXANDRESCU

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București

Christian GUGL

Institut für Kulturgeschichte der Antike, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien

 

Începând cu 2011 Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, în cooperare cu Academia Austriacă de Științe, a inițiat un proiect de cercetare privind procesele de transformare prin care au trecut așezările antice de la Dunărea de Jos. Utilizând metode inovative de cercetare și evaluare arheologică (documentare digitala, fotogrammetrie, prospecțiuni geofizice, tehnologie GIS și ALS) s-a început cercetarea sitului Troesmis, un exemplu deosebit de elocvent pentru transformările așezărilor și ale mediului înconjurător în perioada secolelor al II-lea - al VI/VII-lea p.Chr.

Prezentarea se intenționează o introducere în rezultatele primilor trei ani de proiect, concentrată pe documentația topografică a ruinelor încă vizibile (așa-numitele fortificații de est, din secolul al IV-lea, și de vest, ridicată probabil în perioada bizantină), precum și a urmelor de construcții vizibile pe platoul dintre cele două cetăți, parte din canabae legionis sau din municipium-ul ulterior.