În prim-plan – decorația pictată a lăzilor de zestre

Meșteriuc Ștefania, Huică Irina

 

În contextul vast al patrimoniului cultural, abordarea interdisciplinară reprezintă un pilon fundamental. Importanța acestei abordări devine evidentă în cercetarea a șapte lăzi de zestre pictate - o categorie tipologică de obiecte de patrimoniu pentru care informațiile sunt limitate. Aceste artefacte, deși profund legate de comunitățile locale și de tradițiile cultural-sociale ale acestora, rămân relativ neexplorate. Sursele scrise dedicate acestor lăzi de zestre sunt rare, ceea ce ne lasă să deducem contextual majoritatea aspectelor legate de modul lor de fabricație, influențele stilistice și compoziția materială.

Lacunele existente în bibliografie despre lăzile de zestre pictate subliniază necesitatea unei abordări mai largi.  Acest studiu a avut ca scop o investigație detaliată a decorațiilor pictate de pe suprafeţele acestora, prin intermediul unor tehnici non-invazive. În urma acestui demers au putut fi evidenţiate particularități ale materialelor și tehnicilor utilizate la nivelul decorației pictate, realizându-se şi o comparare a acestora pentru cele şapte piese aflate în studiu.

Informaţiile acumulate au potențialul de a aduce la lumină aspecte mai puțin cunoscute ale acestor obiecte, contribuind la înțelegerea mai profundă a contextului cultural din care acestea provin și a tehnicilor tradiționale utilizate în manufacturarea lor.