Cercetări recente la Biserica „Sf. Anton” în contextul descoperirilor din zona Curții Domnești

Andrei Măgureanu, Raluca Popescu, Despina Măgureanu, Gabriel Vasile

 

Biserica „Curtea veche” cu hramul Buna Vestire / Sf. Anton, este considerată a fi cea mai veche biserică din București în uz. Ctitorită la 1563, ea a beneficiat de o restaurare completă în anii 1928-1935 în baza unui proiect al arh. Horia Teodoru.

În anul 2023, datorită unui proiect care viza schimbarea pardoselei bisericii și realizarea unui acces auto dinspre strada Șepcari, au fost efectuate noi cercetări arheologice. Intenționăm să prezentăm rezultatele acestora, arheologice dar și antropologice, în contextul direct al bisericii, lărgind apoi orizontul la perimetrul curții acesteia (cercetată în anii 50 ai sec. 20, dar și mai recent), pentru ca imaginea rezultată să fie integrată în peisajul ruinelor descoperite în anii 2006-2011 prilejuite de proiecte de amenajare a srăzilor din Centrul istoric.