Faut-il restaurer les ruines ? – o treime de secol de dezbateri franceze și câteva repercusiuni românești

Raluca Iosipescu, Sergiu Iosipescu,

 

Organizarea la finele anului 1990 (8-10 noiembrie) de către Direcția Patrimoniului Franței, cu concusul Casei Naționale a Monumentelor și Siturilor Istorice a colocviului cu acel titlu, a reprezentat prima manifestare științifică majoră a noii conduceri a amintitei direcții, instalate în iulie același an și care hotărâse să abordeze o temă mult controversată. Se avea în vedere ruina istorică, simbolică, conservarea și lizibilitatea sa, situl arheologic existent, restituirea, reconstrucția și marja de invenție, în sfârșit reutilizarea edificiului.

Autorii prezentei comunicări pregăteau chiar atunci, grație logisticei asigurate generos de regretatul Gavrilă Simion, directorul muzeului tulcean,  o discuție in situ referitoare la cercetarea și restaurarea cetății ”Heraclea” de la Ienisala, la care aveau să participe regretații Radu Popa, Ion Barnea, Gheorghe Anghel, Nicolae Constantinescu (noiembrie 1990). Discuția de atunci a fost imboldul pentru pornirea noilor cercetări de la castelul și cetatea Yenisale din anii 1991-1999 și a șantierului de restaurare început tot atunci. Cele dintâi au beneficiat, chiar din 1991, de schimbul de opinii cu misiunea arheologică trimisă de Direcția Patrimoniului Franței și pe parcusul întregii lor desfășurări de sprijinul regretatului coleg și prieten arhitectul Gheorghe Sion.

Alături de rezultatele cercetării și constatările legate de restaurarea Yenisalei, comunicarea analizează sub raportul temei propuse - Faut-il restaurer les ruines ? – rezultatele obținute pe câteva din șantierele arheologice conduse de autori de la Chioar, Vadu, Curtea de Argeș, Ceplenița, Florești. Conservarea și lizibilitatea ruinelor, raportul dintre construcțiile supraterestre și situl arheologic,  rolul major, indispensabil al cercetării istorico-arheologice în orice restaurare, punere în valoare și reutilizare a monumentului, sunt câteva dintre chestiunile supuse dezbaterii noastre.

Comunicarea este în același timp un omagiu memoriei arhitectului Christian Dupavillon († 24 ianuarie 2024) directorul general al Direcției Patrimoniului Franței (iulie 1990-iulie 1993), organizatorul menționatului colocviu și sprijinitorul consecvent al monumentelor istorice românești.