Bazele de calcar cu inscripții din „zona sacră" a cetății Istros

Dragoș Hălmagi

 

Cercetările arheologice din sectorul T al cetății Istros (Histria) au scos la iveală de-a lungul timpului un număr apreciabil de inscripții fragmentare gravate pe blocuri de calcar gălbui, care au fost refolosite în construcțiile din această zonă a așezării. O serie de baze rectangulare descoperite la est de templul Afroditei se arată a fi prelucrate din monumente anterioare, unele cu inscripții ce pot fi datate în secolul al IV-lea î.Hr. sau poate chiar spre finele secolului anterior. Deși fragmentare și dificil de exploatat din punct de vedere epigrafic, aceste inscripții pot cel puțin ajuta la reconstructii ipotetice ale monumentelor de calcar din epocile mai vechi și sugera unele moduri în care piatra a fost refolosită în această regiune a cetății.