Studiu privind parapetul crenelat al Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani

Emil-Sever Georgescu

 

Studiul a urmărit, într-o abordare inovativă, elucidarea cauzelor abaterilor dimensionale și modularea neconvențională a parapetului crenelat al Monumentului triumfal Tropaeum Traiani. A fost analizat specificul simetriei modelului geometric și al alcătuirii generale din parapete individuale, merloane și lei cu guri de scurgere a apelor pluviale. S-a obținut un rezultat important - un nou punct de pornire și o orientare a parapetelor, cu două opțiuni de axe de ”pseudo-simetrie” sau simetrie, după caz, susținute de schimbarea poziției leilor, de date arheologice rezonabile și fotografii istorice. 

S-au evaluat pentru prima dată ipoteze alternative de modulare generală, cu 24, 26 și 27 de câmpuri și s-a  formulat o explicație credibilă a situației remanente, cu 26 de câmpuri și 13 lei. S-au analizat parapetele 17 și 30, care au dimensiuni reconstituite/deduse în releveu. S-a studiat formula matematică a modelului cu cinci casete sculptate în comun pe două blocuri de parapete, inegale, continuate într-o casetă parțială pe aripile merloanelor adiacente, cu un anumit algoritm de racordare, ca și modularea de detaliu a câmpurilor, exprimată în picioare romane și asociată unor perimetre de proiect.

Din analiza etapelor de lucru și aplicare a matematicii din algoritm, am ajuns la concluzia că a fost posibilă o percepție permisivă a condiției de racordare și trasare a casetelor fără a respecta simetria câmpurilor. Componentele excedentare au cauzat diferențe, care au condus la eliminări sau ajustări de piese. Ca rezultat nou, a fost pentru prima oară explicată situația parapetului atipic p.33 în relația cauză-efect cu modulările cu 26 sau 27 de câmpuri și etapele tehnologice, explicând diferențele de formă și aspect.

Diviziunea muncii între lucrătorii cu pregătire în sculptura de artă și meseriașii legionari sau alți artizani, inclusiv unii instruiți ad-hoc, a putut constitui un factor, fie cauzal, fie preventiv, pentru abateri, în funcție de repetitivitatea operațiunilor învățate.