„În această casă a trăit poetul Dimitrie Bolintineanu. 1870 - 1871” ... sau nu.

La numărul 16 de pe strada Negustori din București

Hanna Derer

 

Prin însăși natura sa, orașul refuză imobile care îi sînt complet inutile, inclusiv parcele ocupate de resturi de clădiri care nu mai pot îndeplini absolut nici o funcțiune, adică nici măcar una de natură educativă și / sau culturală. În fapt pentru a se proteja de ruine (nu însă și de vestigii), orașul (normal) a dezvoltat un mecanism de auto-apărare, bazat în parte pe reciclarea fondului construit și care angrenează proprietari, arhitecți și autorități locale. În același timp este evident faptul că succesul acestui gen de atitudine (opus celei care înlocuiește edificiile care nu mai corespund cu unele complet noi), depinde și de măsura în care scopul reciclării consunează cu evoluția întregului organism urban sau măcar a părții în care se situează imobilul în cauză.

Un exemplu elocvent cu privire la modul în care această relație determină, fie în bine, fie în rău, soarta unei proprietăți se găsește la numărul poștal 16 de pe strada Negustori din București. Aici, adică într-o zonă aflată o vreme pe muchia dintre centru și periferie, gospodăria din capitală a unui boiernaș l-ar fi găzduit pe poetul Dimitrie Bolintineanu în anii 1870-1871. Ulterior, începînd cu anul 1883, clădirea principală a fost transformată în mod ingenios de către arhitectul Paul Gottereau în domiciliul unui medic, o veritabilă reședință în ceea ce privește relația sa cu domeniul public, cu aspirații evidente în ceea ce privește o viață privată elegantă. Cu alte cuvinte, remodelarea în cauză a conferit proprietății calități proprii unei zone peri-centrale, stare de fapt confirmată, între altele, de grădina cu caracter reprezentativ surprinsă în planurile istorice ale orașului elaborate la sfîrșitul secolului al 19-lea și la începutul celui următor.

După ce a cunoscut alte două intervenții determinate de același proces evolutiv propriu întregii zone dar mai puțin benefice imobilului, pe clădirea reciclată de Paul Gottereau, care integrează părți din cea anterioară dar care nu l-ar fi putut găzdui niciodată pe poetul și fost ministru al Cultelor, stins din viață în anul 1872, a fost montată plăcuța comemorativă cu textul „În această casă a trăit poetul Dimitrie Bolintineanu. 1870 - 1871”.