Refacerea bisericilor Sf. Dumitru și Sf. Treime din Craiova de către arhitecți francezi, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea

Dinică Ciobotea

 

În secolul al XIX-lea, generațiile pașoptiștilor și ale unioniștilor din 1859, în promovarea moștenirii multimilenare a Românilor, ca o necesitate pentru înscrierea istoriei acestora în coordonatele politice și culturale europene, au creat un dinamism creator neîntâlnit până atunci. După domnia efervescentă în reforme și întemeieri de instituții a lui Alexandru Ioan Cuza și întemeieri unui sistem de drept modern al statului național s-a deschis drumul modernizării în toate sferele de viață istorică ale societății românești. Între acestea, dimensiunea culturală a devenit o preocupare nouă, predilectă și întemeietoare. După înființarea Muzeului Național în 1862 și împlicarea unor mari personalități intelectuale s-a dezvoltat o adevărată politică culturală de inventariere, conservare și restaurare a bunurilor de mare valoare istorică, de la cele mobile până la „monumentele cultului Român” („bisericile, templurile ridicate de Domnii noștri, mai adesea întru amintirea unei glorioase apărări a patriei de invaziunile străine”). Legislația din anii 1865-1872 și stimulările hotărâte de BOR în 1872 impuneau păstrarea „martorilor” istorici ca expresii ale identității cultural-spirituale românești, fără denaturările făcute anterior de echipele arhitecților Ioan Schlatter și Anton Heft, sau semne ale luptei pentru independență și unitate deplină a tuturor Românilor.

Din 1874, când s-au constituit Comisiunea Monumentelor publice sub conducerea lui Alexandru Odobescu și Serviciul de restaurare autonom condus de arhitectul francez Lecomte de Nouy, s-a derulat un amplu program de restaurări de monumente, aprobat de Carol I din motive personale, pro-occidentale, sau chiar monarhice.

După principiile de restaurare ale lui Lecomte de Nouy, adept al școlii lui Viollet le Duc, au fost făcute mai multe intervenții, soldate cu modificări și chiar rezidiri, la monumente din Târgoviște, Iași, Curtea de Argeș, toate foste capitale ale statelor feudale Tara Românească și Moldova, și în Craiova marilor bani.

Comunicarea noastră reconstituie, pe bază de noi documente, așa-zisa operă de restaurare a echipei lui Lecomte de Nouy în Craiova.