Două monumente de primă importanță ale orașului Marcianopolis ilustrate de o fabuloasă serie monetară emisă în numele împăratului Caracalla și a mamei sale Iulia Domna

Corneliu Bogdan Nicolae BELDIANU

 

În anii 213-216 p.Chr., la Marcianopolis (Moesia Inferior), a fost emisă, în numele împăratului Caracalla și a mamei sale Iulia Domna, o serie monetară formată din peste 30 de emisiuni diferite.  Seria monetară ilustrează, pentru prima dată, două edificii de primă importanță ale Marcianopolisului: sanctuarul orașului și un monument triumfal. Ambele construcții nu au fost evidențiate arheologic până acum. Emisiunile monetare nu se rezumă însă la a ilustra doar respectivele clădiri.

În cazul sanctuarului sunt ilustrate și statuile a șapte divinități adorate în cadrul acestuia (Apollo Lyceus, Asklepios/Aesculapius, Hygieia/Salus, Homonoia/Concordia, Serapis, Tyche/Fortuna, Zeus/Jupiter). Contextul istoric al momentului arată că alegerea acestor divinități  nu a fost întâmplătoare, ele aflându-se în legătură cu preocupările medicale, religioase și propagandistice ale împăratului Caracalla.

În ceea ce privește monumentul triumfal (un arc de triumf sau o poartă triumfală), emisiunilor ce ilustrează construcția, li se adaugă alte emisiuni monetare, care redau teme ale propagandei imperiale. Aceste teme ar fi putut fi de fapt ilustrarea numismatică a unor statui sau basoreliefuri, opere de artă ce împodobeau monumentul triumfal.

În prezentarea noastră vom încerca să arătăm: contextul istoric al seriei monetare; cele două edificii și ce informații sunt oferite despre ele de imagistica monetară; semnificația ”politică” a divinităților adorate în sanctuar; temele propagandei imperiale aflate în legătură cu monumetul triumfal și (în final) locul acestui monument printre construcțiile similare ridicate în vremea când împăratul Caracalla conducea imperiul ”ajutat” de mama sa, Iulia Domna (211-217 p.Chr.).