COSTUL, ETAPELE ȘI PREȚUL SUPRAVIEȚUIRII UNUI MONUMENT. STUDIU DE CAZ: TROPAEUM TRAIANI

Emil Sever GEORGESCU (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă, București),

 

În această comunicare se va face o evaluare preliminară a impactului pe termen lung a factorilor de mediu care reprezintă cauze ale degradării monumentelor din piatră și pentru a căror conservare sunt necesare costuri, în comparație cu alte monumente din țară și ratele anuale critice de eroziune date de UNESCO (UNESCO-ENEA, 2013), cu detalii despre Tropaeum Traiani.   

Există un mecanism al civilizațiilor prin care anumite componente tangibile de cost produc valori intangibile în sens patrimonial. Pentru un obiect care a devenit monument nu este relevant prețul de cost, respectiv totalul cheltuielilor efectuate la crearea acestuia ci preponderent costurile din viitor. În termenii științelor economice actuale, menținerea valorii patrimoniale este dată de „dorința/disponibilitatea de a plăti” (willingness-to-pay) a consumatorilor individuali exprimată pentru bunurile în cauză, fiind definită o valoare culturală, care coexistă alături de valoarea economică, socială, colectivă, istorică, de simbol, de autenticitate etc. (Throsby, 2007; Iacob et al, 2012).

Tropaeum Traiani a fost de la început un monument al victoriei Imperiului Roman asupra coaliției dacilor și aliaților lor, un simbol militar, istoric, de artă romană etc. Costul inițial trebuie să fi fost considerabil. În peste 1900 de ani a fost distrus de cutremure, demantelări și climat, acoperit de depuneri, iar supraviețuirea sa este sub forma replicii din 1977 de peste baza romană, ca și a pieselor din muzeul local. Costuri și schimbări în paradigma valorii sale au existat pe tot parcursul existenței sale, de exemplu prin refolosirea utilitară a unor blocuri de piatră; săpăturile arheologice și recuperarea au implicat costuri, iar replica a suferit deteriorări în timp și a fost reparată.

Se poate pune întrebarea: cum ar fi arătat Tropaeum Traiani dacă ar fi rămas întreg de la anul 109 d. Chr.? Observațiile de teren și testele din SUA pentru marmură, în anii 1980-1990 sub ploi acide măsurate au consemnat rate de eroziune de 0,75 mm...1,5 mm/100 ani. Tot în SUA (Ketola et al, 2000), consemnează valori de eroziune de cca. 1,5 mm pe secol pentru calcar. Procesele chimice pot să se intensifice de 1,5...2 ori la fiecare creștere de 10 grade Celsius, iar în condiții tropicale rata de degradare poate crește de 20... 40 ori !  Date masurate la sit de observație dau 0,015 – 0,030 mm/an pentru marmură si 0,025-0,045 mm/an pentru calcar, deci mult mai mari pe secol (Brimblecombe, 2003).  

Clima și poluarea au produs eroziuni și/sau procese chimice încă din era Imperiului Roman, dar condițiile erau diferite de cele de azi (McCormick et al, 2012). Dacă am aplica constant ratele de azi la Tropaeum Traiani, nivelurile de eroziune ar fi atins aproape 30 mm în epoca noastră și ne îndreptățesc să afirmăm că eroziunea în peste 1900 de ani ar fi limitat sau ar fi făcut indescifrabil mesajul, deoarece multe detalii s-ar fi șters. Piesele din calcare locale de la Tropaeum Traiani au fost însă expuse câteva secole în lucrare iar altele alături, după  ce au căzut pe teren, apoi au stat în pământ iar alți 90 de ani expuse majoritar în aer liber. De aceea, poate că 1mm/secol este prea mult pentru cei 1800 de ani anteriori, fără poluarea de azi. Un model cu rate de cca. 0,2 mm/secol din epoca romană până în cea modernă și sporit doar pentru ultimele secole, ar da eroziuni de 4-10 ori mai mici. Acestea corespund observațiilor lui Tocilescu privind starea pieselor la dezgropare.

Prin comparație, ansamblul de la Forul Imperial din Roma, Columna Traiana, Columna Aureliană și  dacii de pe Arcul lui Constantin, par sa fi supraviețuit cu eroziuni mai reduse decât cele discutate, dar marmura de Carara are alte proprietăți iar climatul din Roma este mai blând decât cel din Dobrogea.