CONSERVAREA - RESTAURAREA UNUI FRAGMENT DE PICTURĂ MURALĂ EXTRAS DE LA BISERICA MÂNĂSTIRII TREI IERARHI DIN IAȘI, SECOLUL AL XVII-LEA

Romeo GHEORGHIȚĂ (Universitatea Națională de Arte, București)

Biserica închinată Sfinților Trei Ierarhi din Iași, ridicată către mijlocul secolului al XVII-lea a fost una dintre cele mai frumoase construcții arhitecturale de cult ridicate în timpul domniei voievodului Moldovei, Vasile Lupu (1634-1653). De-a lungul timpului biserica ansamblului mănăstiresc a suferit în repetate rânduri, degradări și diferite intervenții nefaste. Acestea au transformat monumentul, ajungându-se la pierderea ireversibilă a numeroase componente artistice originale, deosebit de valoroase, printre care și picturile murale. Una dintre acțiunile de degradare pe care le-au suferit picturile „salvate”, s-a produs chiar în momentul extragerii lor, de către echipele arhitectului Lecomte du Nouÿ. Din pictura originală se pare că s-au mai păstrat peste douăzeci de fragmente, cu scene, portrete de îngeri și sfinți pictați în medalion cu aureole decorate și elemente florale în relief, poleite cu aur. Unul dintre acestea ce reprezintă scena Martiriul Sfântului Eustație, aflat la MNIR, a fost supus recent, unui minuțios proces de analiză și conservare-restaurare.