MATERIALE DE CONSTRUCȚIE UTILIZATE IN ANTICHITATEA DACICA. STUDIU DE CAZ: ZONA SARMIZEGETUSEI REGIA

Răzvan MATEESCU (Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca)

 

În literatura de specialitate referitoare la antichitatea dacică sunt prezente doar analize restrânse cu privire la materialele de construcție folosite pentru ridicarea diverselor construcții. Situația, din acest punct de vedere, nu este mult diferită nici pentru zona Sarmizegetusei Regia.

În perioada cuprinsă între secolul I a. Chr – secolul I p. Chr., acolo s-a desfășurat un amplu program constructiv care a inclus fortificații, temple, locuințe, instalații de captare și de distribuire a apei, ateliere etc. Prezentarea își propune să treacă în revistă toate tipurile de materiale folosite pentru realizarea construcțiilor enumerate anterior, să sublinieze o serie de particularități constructive și, nu în ultimul rând, să pună în discuție condițiile de păstrare a unui patrimoniu arhitectonic de mare valoare.