IMAGINEA MONUMENTULUI ISTORIC IN CONTEMPORANEITATE. VALOAREA DE READAPTARE

Lucian Cristian RATOIU (Universitatea Națională de Arte, București)

 

Inspirat de demersul lui Alois Riegl din Cultul modern al monumentelor. Originea și esența sa, am intenționat să schițez o valoare caracteristică a prezentului. Această valoare numită de mine valoarea de readaptare, răspunde unui fenomen de mutație a percepției societății asupra monumentului istoric. Ne putem imagina mult mai clar acest fenomen privind modul de degradare al autenticității monumentelor istorice. Punctez în continuare numai câteva forme de degradare impuse, fie de interesul economic, fie de standardele actuale de confort: mansardarea, extinderea sau refacerea ex novo a unor clădiri cu statut de monument istoric, îndepărtarea tencuielilor istorice și înlocuirea acestora cu materiale surogat, îndepărtarea elementelor decorative și/sau înlocuirea acestora, izolarea termică prin placarea fațadelor istorice, înlocuirea tâmplăriilor vechi cu tâmplării realizate din PVC, înlocuirea materialelor de acoperire tradiționale cu materiale noi de tip țiglă metalică etc.

Prezentarea se va axa atât pe prezentarea teoretică a valorii de readaptare cât și pe exemplificarea unor studii de caz.