DESPRE MONUMENT – PREȚUL SUPRAVIEȚUIRII LA STRUCTURILE PORTANTE ISTORICE

Imola KIRIZSÁN, Bálint SZABÓ (Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)

 

Monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcții și terenuri situate pe teritoriul României, semnificative pentru istoria, cultura și civilizația națională și universală. Ele fac parte integrantă din patrimoniul cultural național și sunt protejate prin lege. Evident, cele mai spectaculoase valori ale monumentelor aparțin componentelor artistice (picturi murale, lemn pictat, piatră sculptată, stucaturi etc.), dar sunt apreciate și subansamblurile arhitecturale (tâmplării, pardoseli etc.). Structurile portante nu a rareori sunt considerate fără valoare de patrimoniu, cu ocazia intervențiilor forțând transformări brutale ale acestora, pe parcursul încercărilor de a ridica siguranța monumentelor istorice la nivelul pretins construcțiilor contemporane.

Supraviețuirea – de regul㠖 depinde de modul, în care monumentul poate suporta transformările cerute de procesele de refuncționalizare, în condițiile de exploatare contemporane, eventual în contextul unor evenimente speciale sau a legislației actuale (cu lacunele și excesele aferente).

Structura portantă este cea mai defavorizată: dacă se acceptă protejarea valorilor de patrimoniu ale componentelor artistice sau arhitecturale, trebuie dus㠖 nu a rareori și în cadrul echipei de specialiști, care asigură intervențiile de reabilitare – muncă de lămurire privind importanța valorilor de patrimoniu ale structurilor portante.

Orice intervenție presupune pierderi de valori de patrimoniu. Întrebarea se pune: ce este de făcut, ca aceste pierderi fie minime și care este limita, care nu este bine fie depășită, când admitem compromisuri!?

În lucrare sunt puse în discuție prețul supraviețuirii pentru structurile portante istorice: valorile de patrimoniu ale structurilor portante istorice, modul lor de protejare, respectiv responsabilitatea care revine membrilor echipei de intervenție (șefului de echipă: arhitecților, restauratorilor de componente artistice, inginerilor de structuri portante și de instalații) în a proteja valorile de patrimoniu ale structurilor portante istorice.

Un capitol aparte, foarte la modă, este siguranța la foc. În această privință un segment de discuții ar fi: Despre Monument – prețul supraviețuirii și siguranța la foc. Avem impresia la ora actuală sunt exagerări în privința puterii pompierilor contra valorilor de patrimoniu ale monumentelor istorice.