SISTEME DE PROTECȚIE A PATRIMONIULUI CONSTRUIT

Cătălina BULBOREA (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu", București)

 

Semnificația monumentului prevalează asupra materiei sale: îl conservăm, restaurăm, refacem, abandonăm sau demolăm în concordanță cu valoarea schimbătoare pe care i-o atribuim în fiecare moment al existenței sale. Pe baza acestei semnificații construim legislații, organisme și mecanisme de protecție a patrimoniului, ne formăm identități, abilități și rețele de comunicare, acumulăm cunoștințe, beneficii și valori. Fiecare comunitate o face într-un alt fel, în acord cu reprezentările sale istorice, culturale, morale, cu nivelul economic și interesele politice.

Comunicarea de față propune o prezentare comparativă a sistemelor de protecție a patrimoniului construit din câteva țări, majoritatea europene, corelate cu indicatori precum PIB și numărul de monumente istorice. Sunt evidențiate abordarea legislativă, structurile de control și politica fiscală față de proprietarii de monumente, în paralel cu nivelul de participare a societății civile la protejarea patrimoniului.

Util în orice moment, prezentul demers este încă și mai oportun în contextul actual, în care se dorește restructurarea sistemului românesc de protecție a patrimoniului.