Napoca. Săpătura arheologică preventivă din strada Regele Ferdinand nr. 29

 

Mariana-Cristina Popescu, Viorica Rusu-Bolindeţ

 

Comunicarea prezintă principalele rezultate ale săpăturii arheologice preventive efectuate în strada Regele Ferdiand nr. 29, punct situat în perimetrul oraşului roman Napoca. Sub clădirea-anexă a imobilului de la adresa amintită, au fost descoperite câteva vestigii din perioada romană: ruinele unui canal colector şi un fragment de stradă, o bază de monument şi ruinele câtorva construcţii dintre care cele mai spectaculoase sunt cele ale unei clădiri cu podea de piatră şi mortar şi zid perimetral.

Stratigrafia înregistrată şi vestigiile descoperite aduc informaţii noi cu privire la trama stradală şi evoluţia oraşului roman Napoca.

De asemenea, este prezentat proiectul privind protecţia şi punerea în valoare a vestigiilor descoperite propus de biroul de arhitectură „Sit”- Cluj Napoca.

Rezumat al comunicării care va fi prezentată la A.R.A. 11 – aprilie 2010

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autori