Ansamblul Palatului Ştirbey, Braşov

Dobrin Datcu, Nicoleta Doina Teodorescu,

Andreea Matache, Adriana Andone, Fănica Udrea

 

Palatul Ştirbey este situat în Municipiul Braşov, strada Crişan, nr. 5. Asupra sa, a întregului ansamblu în care este amplasat Palatul, a fost focalizat interesul ştiinţific în dorinţa de a identifica acele caracteristici ale zidirii ce pot oferi şanse de integrare în ritmul vieţii cotidiene contemporane.

Acest demers are ca scop identificarea acelor măsuri ce trebuiesc şi pot fi luate în vederea refuncţionalizării ansamblului, în condiţiile în care acesta a avut mai bine de jumătate de secol o cu totul altă funcţiune decât cea pentru care a fost proiectat, funcţiune cu care a şi fost clasat şi inclus în Lista Monumentelor Istorice a Judeţului Braşov 2004.

Cercetarea prezentată aici este fundamentată de un studiu documentar aprofundat în cursul căruia au fost selectate în funcţie de scopurile studiului, date şi informaţii cu caracter istoric.

A fost cercetată o bogată corespondenţă cu instituţii de specialitate, selectate aspectele relevante asupra diferitelor particularităţi ale ansamblului, precum şi legislaţia în vigoare care operează în astfel de situaţii. Această direcţie documentară a furnizat informaţii preţioase legate de condiţiile edificării, evoluţia în timp a ansamblului, a importanţei şi rolului său social şi cultural, a modului în care a fost perceput şi apreciat la niveluri şi în perioade de timp diferite, a semnificaţiei sale ca obiect de arhitectură.

În paralel, a fost realizată documentarea tehnică şi de specialitate la faţa locului şi inventarierea judicioasă a proprietăţii.

În urma acestei bogate documentări şi pe baza datelor selectate, s-a recurs la analizarea rezultatelor studiului întreprins şi formularea de concluzii asupra situaţiei existente.

Cercetarea a fost finalizată prin formularea unor propuneri de intervenţie, a căilor de abordare, a dimensiunii şi priorităţilor acestora, a posibilităţilor tehnice.

Concluziile cuprinse în această lucrare se referă la potenţialul de imagine pe care îl oferă în mod atât de personal ansamblul Palatului Ştirbey, la semnificaţia şi la semnalul transmis prin reabilitarea sa.

Rezumat al comunicării care va fi prezentată la A.R.A. 11 – aprilie 2010

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autori