Sectorul argeşean al limesului transalutanus – starea actuală a monumentelor

 

Dragoş Măndescu

 

Mai mult de jumătate din traseul limesului transalutan (circa 125 km din totalul de 235 km) se află pe teritoriul judeţului Argeş, judeţ pe care îl străbate în diagonală, de la sud-vest la nord-est. Din totalul de 15 castre de pe întregul limes transalutan, două treimi (zece castre) sunt situate pe sectorul argeşean: Urluieni – două castre, Izbăşeşti, Săpata de Jos – două castre, Albota, Purcăreni, Câmpulung - „Jidova” – două castre şi Rucăr - „Scărişoara”. La acestea se adaugă şi situl de la Voineşti, între Câmpulung şi Rucăr.

Situaţia actuală a acestor monumente de epocă romană (sec. II-III p.Chr.) este una extrem de vitregă, în absenţa unui program coerent care să ducă la salvarea şi punerea lor în valoare. Unica excepţie este reprezentată de castrul de piatră de la Câmpulung - „Jidova”, singurul vizitabil şi transformat în muzeu de sit. Restul castrelor nu sunt nici măcar marcate. Amplasate pe terenuri agricole care astăzi sunt proprietate privată (Urluieni, Săpata de Jos, Voineşti, Rucăr), în păduri de asemenea proprietate privată (Izbăşeşti), suprapuse de edificii conpemporane (Albota) ori chiar distruse de factori naturali cumulaţi cu intervenţii antropice (Purcăreni), aceste monumente ale antichităţii sunt tratate de autorităţile locale şi de organismele instituţionale abilitate cu salvarea, protejarea şi promovarea lor cu ignoranţă, nepăsare şi indiferenţă.

Rezumat al comunicării care va fi prezentată la A.R.A. 11 – aprilie 2010

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autori