Simulări urbane - Urbanometrica

Cosmin Chirvasie

 

Oraşul este o structură complexă care evoluează în timp şi în spaţiu.

Comunicarea de faţă încearcă să demonstreze faptul că este posibilă simularea urbană pe baza formalismului matematic şi în special geometric. Modelul spaţiului urban se află între cele două extreme, respectiv oraşele dezvoltate spontan, organic şi cele pe plan prestabilit, adică la confluenţa Geometriei Fractale şi Euclidiene. Geometria Fractală poate explica foarte bine formele naturale şi dezvoltările spontane. Oraşele dezvoltate pe baza unui plan prestabilit pot fi înţelese pe baza Geometriei Euclidiene.

Modelul  matematic creat se bazează în principal pe legile simetriei, comune celor două geometrii. Se poate vorbi de o nouă metrică – Urbanometrica, pentru definirea spaţiului geometric urban. Pentru verificarea modelului s-au făcut simulări pe oraşe medievale cum ar fi Avignon, Viena şi Paris, pornind de la hărţi mai vechi şi compararea cu hărţi mai noi.

Modelul matematic poate simula atât intervenţiile actuale, viitoare şi implicaţiile lor, cât şi reconstituirea unor situaţii din trecut.

Rezumat al comunicării care va fi prezentată la A.R.A. 11 – aprilie 2010

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autori