Date istorice şi arheologice privind biserica mănăstirii Golia

 

Elena Gherman

 

D-na Elena Gherman a prezentat rezultatele cercetărilor arheologice cele mai recente privind biserica mănăstirii Golia, obiectiv ce este cercetat în vederea restaurării. Săpăturile din zona altarului au scos la iveală fundaţiile impresionante ale vechii biserici şi au demonstrat că actuala biserică, construită de Vasile Lupu, nu păstrează nimic din vechea biserică. Cercetările din zona colţului de sud-vest al bisericii au dus la descoperirea unei temelii semicirculare, probabil o absidă a unei biserici mai vechi decât cea a lui Golia. De asemenea, s-a putut stabili că actuala pardoseală a bisericii reprezintă o reparaţie târzie. În ceea ce priveşte tabloul votiv s-a stabilit că iniţial a existat o altă componenţă a figurilor, şi că abia într-o fază mai târzie apare Vasile Lupu împreună cu familia sa. Tabloul actual reprezintă o refacere târzie din 1836 care include şi pe stareţii restauratori.

S-a menţionat că până în prezent nu s-a făcut nici un studiu de pictură.

 

 

 

Comunicare prezentată la A.R.A. 1 – aprilie 2000

Rezumat realizat, pe baza Jurnalului A.R.A., de domnişoara Adriana Panaite

copyright © Simpara 2000 – 2005, toate drepturile rezervate