Valori arheologice în centrul istoric al BucureŞtiului

 

Sanda Voiculescu

 

Prin comunicarea sa d-na Sanda Voiculescu a încercat să atragă atenţia asupra noului urbanism, scăpat de sub control, care duce la apariţia unor noi construcţii în zone care nu au fost cercetate anterior; aşa cum a fost cazul, de exemplu, cu sediul Bancorex sau cu alte construcţii din zona veche a Bucureştiului (intersecţia Lipscani – Calea Victoriei, str. Stavropoleos). În legătură cu aceasta a fost amintit un studiu, pe care Primăria Municipiului Bucureşti l-a aprobat cu câţiva ani în urmă, privind decelarea valorilor istorice în oraşul Bucureşti, dar pe care l-a şi abandonat. În prezent un astfel de studiu este absolut necesar cu atât mai mult cu cât trăim într-o perioadă când valorile culturale se schimbă şi identitatea culturală a oraşului se transformă.

Acum când se elaborează noi regulamente de urbanism şi planuri urbanistice generale sau detaliate este important ca prin colaborarea arhitecţilor, arheologilor şi istoricilor să fie definite zonele importante şi potenţialul lor; este necesară o selecţie privind ceea ce se poate păstra (clădiri, faţade) şi ceea ce se poate reconstitui (de exemplu zona străzilor Lipscani – Şelari).

 

 

 

Comunicare prezentată la A.R.A. 1 – aprilie 2000

copyright © Simpara 2000 – 2005, toate drepturile rezervate