Cercetarea arheologică Şi restaurarea, conservarea monumentelor

 

Cornelia Stoica

 

Lucrarea prezentată de d-na Cornelia Stoica s-a referit la utilizarea studiilor de arhitectură şi urbanism pentru determinarea zonelor protejate. Acestea sunt cu atât mai importante cu cât s-au constatat fenomene de agresare a monumentelor arheologice şi istorice. În acest sens a fost adus ca exemplu Ulpia Traiana Sarmizegetusa, unde 150ha de pământ din zona extra muros au fost date în proprietate privată, ceea ce face ca cercetarea arheologică să fie practic imposibilă în acest punct. Pentru a îndrepta această situaţie, în 1997 Ministerul Culturii a elaborat o ordonanţă prin care au fost cumpărate de la ţărani zone mai mici, iar prin ordonanţa nr. 43 din 30.01.2000 elaborată de acelaşi minister, situl a fost declarat rezervaţie arheologică prioritară. De asemenea, au fost aduse în discuţie cazuri de vandalism şi braconaj arheologic înregistrate la Basarabi, Sarmizegetusa şi Costeşti.

În prezent pentru stabilirea zonelor protejate este în vigoare Legea 41/1995 precum şi planurile de amenajare a teritoriului: Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.), Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (P.A.T.J.), Planul Urbanistic General (P.U.G.). La acestea se adaugă regulamentele de urbanism care cuprind reguli clare de amplasare a construcţiilor. La stabilirea acestor zone participă, de asemenea, Comisia Naţională a Monumentelor Istorice precum şi departamentele specifice ale Ministerului Culturii, care au elaborat şi Lista Monumentelor Istorice.

În finalul comunicării a fost prezentat exemplul oraşului Alba-Iulia unde delimitarea zonelor de interes arheologic s-a făcut în conformitate cu legislaţia în vigoare, fiind stabilite zone de importanţă locală (pentru care avizele sunt elaborate de Inspectoratul Judeţean pentru Cultură şi de Muzeul din Alba-Iulia) şi zone de importanţă majoră pentru care decide Comisia Naţională a Monumentelor Istorice şi Direcţia Monumentelor Istorice.

 

 

 

Comunicare prezentată la A.R.A. 1 – aprilie 2000

Rezumat realizat, pe baza Jurnalului A.R.A., de domnişoara Adriana Panaite

copyright © Simpara 2000 – 2005, toate drepturile rezervate